Agenda

Sarah Waters Live – Borderkitchen

De Britse auteur Sarah Waters brengt een bezoek aan Nederland en België in verband met het verschijnen van de vertaling van haar langverwachte nieuwe roman De kleine vreemdeling (vert. Nico Groen, Richard Kwakkel en Lucie van Rooijen). Eerdere boeken van haar hand, Fingersmith en The Night Watch stonden allebei op de shortlist van de Man Booker Prize en de Orange Prize. In De kleine vreemdeling verschijnt in een stoffige, naoorlogse zomer in het eenzame Hundreds Hall dokter Faraday bij zijn patiënt. Het ooit voorname en indrukwekkende landhuis, al meer dan twee eeuwen bewoond door de familie Ayres, is danig in verval: het metselwerk brokkelt af, de tuin staat vol onkruid en de klok op het stalgebouw is stil blijven staan op twintig voor negen. De eigenaren – moeder, zoon en dochter – worstelen met de veranderende maatschappij, hun eindige leven en hun eigen conflicten. Maar het lijkt erop dat de familie gekweld wordt door iets dat nog onheilspellender is. Dokter Faraday weet nog niet hoe nauw en angstaanjagend hun verhaal met zijn leven verweven zal raken.

Datum 1: dinsdag 16 juni. Tijd: 20.00 uur. Locatie: Weimarstraat 36, Den Haag. Entree: €5. Reserveren: info@borderkitchen.nl. De voertaal is Engels.
Datum 2: woensdag 17 juni. Tijd: 20.00 uur. Locatie: boekhandel De Groene Waterman, Wolstraat 7, Antwerpen. Reserveren: joke@crossingborder.nl of tel. 0032 (0)3232939. De voertaal is Engels.

(bron: Borderkitchen.nl en Fonds voor de Letteren)
Lees meer: www.borderkitchen.nl