Agenda

Romantischer dan Romantisch, Bilderdijk herzien

Prof. Dr. Marita Mathijsen-Verkooijen houdt tweede Bilderdijk-lezing 18 december 2008, aanvang 15.30 uur in de Grote of St. BavoKerk te Haarlem.

Op donderdag 18 december 2008 zal de 177-ste sterfdag van de Vondel van de negentiende eeuw mr. Willem Bilderdijk (1831-2008) worden herdacht in de Grote of St. Bavokerk aan de Grote Markt te Haarlem.

De bijeenkomst is gratis toegankelijk. Het programma begint om 16.00 uur. U bent welkom vanaf 15.30 uur (ingang Oude Groenmarkt).

Denkt u eraan om u warm te kleden! De St. Bavo kent net als 177 jaar geleden geen verwarming!

Het programma luidt als volgt:

Stadsorganist Anton Pauw speelt op het Christiaan Müllerorgel

Welkomstwoord door mr. Bernt Schneiders, burgemeester van Haarlem

De Bilderdijklezing 2008 door prof. dr. Marita Mathijsen-Verkooijen,
hoogleraar Moderne Nederlandse Letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam: Romantischer dan Romantisch, Bilderdijk herzien

Kranslegging bij het graf van mr. Willem Bilderdijk

Stadsdichter van Haarlem George Moormann draagt het gedicht ‘Groeten uit de Bilderdijkstraat’ voor van Adriaan Jaeggi (1963-2008). Als hommage aan zijn veel te jong overleden collega, voormalig stadsdichter van Amsterdam die dit gedicht in 2006 voordroeg bij het graf van Bilderdijk in de St Bavo. Ter gelegenheid van de herdenking van de 175ste sterfdag van Bilderdijk.

Voor reserveringen bel 023-5329508/020-6388785 of stuur een email naar info@dezingendezaag.com