Revisor 4, 2008

In de nieuwe Revisor deze maand de volgende bijdragen

Allard Schröder, Vijftien meter verder naar het westen
David Hollanders, Aan economie valt niet te ontsnappen
Bertram Mourits, Waarom zouden we die boeken nog lezen? De canon en de zin van het leven
Michael Tedja, Begrenzen en vastleggen
Michael Tedja, In achtenvijftig facetten geslepen
Wil Boesten, Het sleepnet. Over tastbaar en ongrijpbaar bij Oek de Jong
Astrid Lampe, BIG MAC
Peter Drehmanns, Gedichten
Willem Milo, Gedichten
August Hans den Boef, [Haat] is een deugd of de religiosering van de westerse ethiek

Een woord een woord:
Evelien Chayes, Het vunzige van de roman

Het maaiveld:
Toef Jaeger, Voor de zekerheid hier een kleine terzijde – want o, u zou mij mis kunnen verstaan. Wessel te Gussinklo’s Apocalyps

De laatste stelling:
A. Maria van Erp Taalman Kip, De grenzen van de interpretatie. Twee opvoeringen van Sophocles’ tragedia Aias

Literaire sensaties:
Anthony Mertens

Michael Tedja. Omslag

Recent

Literair Nederland - 10 jaar geleden

24 december 2007

Verhalenwedstrijd levert fraai uitgeven bundel op
Recensie door Karel Wasch

Uitgeverij De Vleermuis uit Roermond organiseert jaarlijks een tweetal wedstrijden (poëzie en verhalen). De wedstrijd voor verhalen leverde dit jaar het fraai uitgegeven boek Zenit op. Daarin 44 verhaaltjes (aantal woorden was beperkt) van uiteenlopende snit en kwaliteit. Aan de wedstrijd deden in totaal 187 mensen met een verhaalinzending mee.

Lees meer