Recensenten van Literair Nederland

Reinder Storm

Reinder Storm (1962). Studeerde Nederlands, leest rijp en groen door elkaar, veel ‘ouder’ materiaal, wel hoofdzakelijk Nederlands en (Nederlands)-Indische literatuur of in het Nederlands vertaald. Sterke voorkeur voor documentaire lectuur (brieven van bijvoorbeeld Du Perron, van Gogh, Multatuli, biografieën, over bijvoorbeeld Hotz, Kees Boeke, Lodewijk v. Deyssel) poëzie. Weinig romans en verhalen. Zoekt bij voorkeur zijn eigen weg, hoeft niet zo nodig met de stroom mee te lezen.

Recensies van Reinder Storm:

21 september 2016

Een ervaren en vernuftige poëzielezer

Over 'Mijn gedichtenschrift' van Benno Barnard
1 juli 2016

Rotonde als anticlimax

Over 'De rotonde - Roman in verzen' van Mark Boog
10 mei 2016

Een cerebrale dichter

Over 'Ruimtedier' van Elmar Kuiper
24 februari 2016

Zeggingskracht van poëzie

Over 'Weg van Damascus' van Ghayath Almadhoun
4 januari 2016

Spreken van troost en kracht

Over 'Olympisch zwemmer' van Lans Stroeve
28 oktober 2015

Kom eraan kan niet lang meer duren

Over 'Binnenwereld Buitenwijk' van Tsead Bruinja
17 juli 2015

Brievenboek wekt oprechte belangstelling voor eerdere publicaties

Over 'Brieven 1923 - 1936' van Hendrik de Vries & J. Slauerhoff
2 juni 2015

‘Drietalige’ uitgave van Shakespeare’s Rape of Lucrece

Over 'De schennis van Lucretia ' van William Shakespeare
16 april 2015

Precisiewerk van een chaoot

Over 'Opzichtige stilte ' van Leonard Nolens