Recensenten van Literair Nederland

Aarti Rampadarath

Aarti Rampadarath (1973) studeerde Engelse taal- en letterkunde en werd toegelaten tot de opleiding Creative Writing aan Trinity College Dublin. Haar favoriete stroming in kunst en letteren is het modernisme: James Joyce, TS Eliot, WH Auden. Maar ook de (wereldwijde) canon in wording volgt zij. Europese en wereldliteratuur (Luigi Pirandello, José Saramago, Jamaica Kincaid, Salman Rushdie) hebben haar bijzondere aandacht, evenals uitzonderlijk goede Nederlandstalige auteurs (Esther Gerritsen, Hafid Bouazza)

Recensies van Aarti Rampadarath: