22 september 2016

Natuurtrompet

Door Els van Swol

 

Op een tijdelijke tentoonstelling, ‘Auf goldenen Grund’ in München hing het schilderij: Kroning van Maria met engelen en heiligen, van de Florentijn Puccio di Simone (ca. 1340-1345). Onderaan had hij  hij een rijtje musicerende engelen geschilderd, met links en rechts fel gekleurde exemplaren. De één bespeelt een doedelzak, de ander een in de hoogte gestoken koperen blaasinstrument. Dat trompetachtige instrument riep bij mij allerlei associaties op.

Hetzelfde instrument als op die schildering van Di Simone zag ik eens in de open lucht, op een bruiloft in Assisi. Het waren er een paar, en ze werden op dezelfde wijze in de lucht gestoken op het moment dat het bruidspaar het stadhuis verliet. Om wat voor soort trompet het ging, wist een oud-collega, een van origine Italiaanse musicoloog, helaas niet te vertellen. Een trompettist wist me te vertellen dat het om een natuurtrompet gaat, een voorloper van de huidige trompet met ventielen.

Direct na de Tweede Wereldoorlog weerklinkt deze trompet  in de roman Druiven in het gras van Wolfgang Koeppen. Het verhaal speelt in het hol van de leeuw: München en de klank komt uit de ‘muziekkoffer’ van Odysseus Cotton uit Memphis. Krakend en knarsend klinkt er Limehouse-blues. Ik stel het me voor: Dizzy Gillespie die zijn instrument hoog in de lucht steekt.
Koeppen beschrijft de jazz als symbool van de bevrijding van zwarte musici uit Amerika. Zoals hij enkele pagina’s ervoor de ouverture Der Freischütz van Carl Maria von Weber symbolisch opvoert voor de opkomst van het romantisch-nationalisme. Die, schrijft Koeppen, ‘klonk pianissimo gedempt naar de kruinen van de bomen.’ In die ouverture zijn het hoorns die nadrukkelijk hun partijtje meeblazen. Ook daarvan wordt de klankbeker wel eens omhoog geheven. Het staat in de partituur wanneer dit door de componist wordt verlangd.

Ik zag de natuurtrompet in München nog één keer, omhoog gestoken door één van de bewegende figuren op het uurwerk van het nieuwe raadhuis tijdens een riddertoernooi.
En zo staat de trompet alles bij elkaar vanwege zijn originele signaalfunctie opeens symbool voor een omwenteling in het leven van verschillende mensen door de eeuwen heen: tussen leven en dood bij Maria, die na haar hemelvaart volgens de rooms-katholieke traditie gekroond heet te zijn, tussen ongehuwd en gehuwd bij het paar in Assisi, als oproep om ten strijde te trekken en voor de bevrijding van de zwarte Amerikaanse bevolking van het juk van de blanke overheerser.
Wat een oud Florentijns schilderij en een roman in München al niet kunnen oproepen!

 

 

Recent

21 maart 2017

Intrigerende zwakheden

20 maart 2017

De zee in Tilburg

Literair Nederland - 10 jaar geleden

26 maart 2007

Zonder dat hij het wist, keek ze hem telkens na als hij voorbijkwam, de winkelierster, langs de zaak, soldaat Brû. Hij liep daar heel ongedwongen, in zijn vrolijke kaki klof, met zijn haar, tenminste wat er onder de kepie van te zien was, zijn haar keurig geknipt en nagenoeg glanzend, zijn handen langs de naad van zijn broek, handen waarvan de ene, de rechter, met onregelmatige tussenpozen omhoogging om een superieur te eren of de groet van een gedemilitariseerde te beantwoorden. Niet bevroedend dat hij elke dag door een bewonderend oog werd vastgepind op de weg die hem van de kazerne naar het bureel voerde stapte soldaat Brû, die in het algemeen nergens aan dacht, maar als hij dat toch deed dan het liefst aan de slag bij Jena, stapte soldaat Brû voort met de onbevangenheid van een niet-bewuste. Met zijn niet bewust grijsblauwe ogen en zijn niet bewust elegant omwikkelde beenkappen droeg soldaat Brû heel naïef al het nodige met zich mee om in de smaak te vallen bij een jongejuffrouw die niet helemaal jong meer was en ook niet helemaal juffrouw. Het ontging hem.

Zonder dat hij het wist, keek ze hem telkens na als hij voorbijkwam, de winkelierster, langs de zaak, soldaat Brû. Hij liep daar heel ongedwongen, in zijn vrolijke kaki klof, met zijn haar, tenminste wat er onder de kepie van te zien was, zijn haar keurig geknipt en nagenoeg glanzend, zijn handen langs de naad van zijn broek, handen waarvan de ene, de rechter, met onregelmatige tussenpozen omhoogging om een superieur te eren of de groet van een gedemilitariseerde te beantwoorden.

Lees meer