Over Literair Nederland

Literair Nederland is een online tijdschrift voor Nederlandstalige en vertaalde literatuur met literatuurrecensies en berichten uit de wereld van de literatuur.  Het richt zich op proza, non-fictie en poëzie van hoge kwaliteit.

Literair Nederland is bestemd voor Nederlandstalige lezers (en leesclubs) van alle leeftijden, met één overeenkomst: plezier in lezen.

Redactie en medewerkers doen hun werk voor Literair Nederland onbezoldigd.

Bezoekers kunnen zich aanmelden voor onze nieuwsbrief en RSS Feed. Op die manier zijn zij altijd als eerste op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen op de site en het laatste nieuws.

Volg ons ook op Facebook en Twitter. Dat doen veel schrijvers ook!

Boeken die u aanschaft via Literair Nederland worden via Athenaeum Boekhandel geleverd door het Centraal Boekhuis. Voor vragen over uw bestelling neemt u contact op met Athenaeum Boekhandel

 

Keuze
Een onafhankelijke redactie selecteert boeken op basis van de aanbiedingscatalogi van de (erkende) uitgeverijen en verstuurt deze aan de recensenten van Literair Nederland. De recensies worden vervolgens geredigeerd en op de website geplaatst.

Recensenten krijgen op basis van hun literaire specialisatie boeken toegezonden die de redactie voor hen uitkiest.  Zij kiezen dus niet zelf het boek dat zij recenseren. Hiermee is de kans het grootst dat zij onbevooroordeeld recenseren.

Literair Nederland is onafhankelijk in wat er wel en niet besproken wordt. We verzoeken uitgevers hun aanbiedingscatalogi toe te sturen. Literair Nederland bespreekt alleen boeken die worden uitgegeven door professionele uitgeverijen die zelf investeren in de boeken, en een uitgave niet laten betalen door de auteur. In de regel zijn dat de erkende uitgeverijen. Het heeft geen zin om als auteur rechtstreeks uw eigen boek op te sturen naar het redactie-adres: vraag uw uitgever om contact met ons op te nemen.

Schrijven voor Literair Nederland
Hebt u belangstelling om bij Literair Nederland betrokken te raken omdat u door opleiding en/of veel leeservaring inzicht hebt in literatuur, mail dan uw cv, een proefrecensie en een korte motivatie naar de hoofdredactie, redactie@literairnederland.nl. Maak daarbij gebruik van onze:

Richtlijnen voor een goede recensie
– Schrijf geen samenvatting van het boek. Probeer er met enige afstand naar te kijken. Soms is het nodig een deel van de verhaallijn te onthullen. Onthul nooit het einde, en houd het summier. Maar vertel ook weer niet zo weinig over de inhoud, dat de recensie niet begrijpelijk is voor de mensen die het boek niet gelezen hebben. Het is de kunst de goede middenweg te kiezen.

– Een goede recensie contextualiseert, geeft informatie over omgeving, tijdperk, eerder werk van de auteur e.d. Doet het boek, of de schrijfstijl denken aan een ander boek of schrijver? Wat is de thematiek en hoe is die uitgewerkt?

– Schrijf voor de lezer en niet voor de schrijver.

– Bespreek het werk van de schrijver en niet dat van de uitgever. De flaptekst en/of de uitvoering van het boek is een zaak van de uitgever. De auteur heeft er meestal niets over te zeggen.  Behandel de schrijver met respect.

– In de recensie zit een beargumenteerd oordeel, vaak ergens aan het einde, zorgvuldig geformuleerd, met nuances.

– Elke auteur heeft recht op een gedegen bespreking, welwillendheid is een mooi uitgangspunt bij het schrijven van een recensie. Maar vind je een boek slecht, dan mag je dat natuurlijk vermelden, mits dat beargumenteerd gebeurt.

– Denk aan een soundbite: een goede recensie vertelt ergens in een korte citeerbare zin iets bijzonders over het boek.

– Zo je al recensies leest over het te bespreken boek, belicht dan niet dezelfde aspecten uit het boek: Laat je niet beïnvloeden maar inspireren. Ga niet in je bespreking in discussie met andere recensenten. Blijf origineel.

– Ga uit van ca.: 750 – 1250 woorden.

– Recenseer niet als je bevooroordeeld bent over een auteur en/of als je de auteur persoonlijk kent.

– Voorkom het gebruik van ‘ik / mijn’. Een recensie is al een persoonlijk stuk, zinnetjes als, ‘in mijn beleving’, ‘vind ik’ en ‘volgens mij’ voegen weinig toe.

– Cursiveer titels van boeken en tijdschriften, en gebruik enkele aanhalingstekens (en dubbele bij een citaat in een citaat). Voeg bij lange recensies tussenkopjes toe en doe een suggestie voor een titel.

 

Reacties
Bezoekers kunnen reageren op een recensie. Hun reacties worden geplaatst als ze inhoudelijk en interessant voor anderen zijn en niet beledigend of vervelend van toon. De schrijver van de recensie stellen we kort voor plaatsing van een reactie hiervan op de hoogte.

De redactie is mede verantwoordelijk voor de gepubliceerde recensies en kan al dan niet op verzoek van de auteur van de recensie reageren op een reactie van een lezer.

Reacties die weinig inhoudelijk zijn of onplezierig van toon zal de redactie niet plaatsen.

 

Geschiedenis
Iets over de geschiedenis van Literair Nederland is hier te lezen.

 

Redactie
De redactie van Literair Nederland bestaat uit Carolien Lohmeijer, Ingrid van der Graaf en Menno Hartman

 

 

Sponsors

timthumbLiterair Nederland wordt mede mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage van het Nederlands Letterenfonds.

 

steun-ons@2x

Nieuwsbrief

Ontvang onze nieuwsbrief. Geef hieronder uw emailadres op: