14 januari 2016

Oogst week 2

Door Ingrid van der Graaf

De laatste hand is de nieuwe roman van een van de grootste Poolse schrijvers, die al jaren voor de Nobelprijs wordt getipt. Dit keer kijkt een oudere man terug op zijn leven met behulp van zijn, door een elastiek bijeengehouden adresboek vol visitekaartjes. Hij is een geboren pokerspeler, die zijn leven probeert te bevatten aan de hand van dat uit elkaar vallende adresboek. Meanderend tussen heden en verleden, dromen, herinneringen en observaties denkt hij terug aan enkele korte verhoudingen, maar vooral aan die ene grote liefde, Maria. Zij is de enige die níét in zijn adresboek staat, ‘haar adres kende ik vanbuiten’. Hij heeft al haar brieven nog, maar waarom beantwoordde hij ze niet, inclusief haar laatste?

De laatste hand
Wieslaw Mysliwski
Vertaling door: Karol Lesman
Verschenen bij: Singel uitgeverijen
ISBN: 9021457822
544 pagina's
Prijs: € 24,00

Dit mooie, omvangrijke boek bevat een ruime selectie uit door Tepper geschreven brieven.  De schrijver onderhield een intensieve correspondentie met vrienden, redacteurs, bewonderaars en collega-schrijvers. Hij schrijft over uiteenlopende onderwerpen als zijn literaire helden Nabokov en Salinger, de liefde voor zijn katten, pornofilms, de betekenis van vriendschap, zijn jeugd in de Veenkoloniën, de lekkerste pastasaus, zijn muze, de gitaarsolo’s van Frank Zappa, Generatie Nix, de schoonheid van het Groninger land en de ideale opstelling van het Nederlands elftal. Al doen de mores in ‘Luiletterland’ hem walgen van woede, de passages over Libris-diners en ontmoetingen met literatoren tonen zijn scherpe geest en grote gevoel voor humor. Zelfs wanneer hij gesloopt wordt door ziekte, slapeloosheid en depressies blijft Nanne Tepper schrijven.

De kunst is mijn slagveld
Nanne Tepper
Verschenen bij: Atlas/Contact
ISBN: 978 90 254 4657 4
752 pagina's
Prijs: € 45,00

In De laatste oorlog staat één vraag centraal: hoe kan iemand die geen oorlog heeft meegemaakt zijn goedheid bewijzen?
Abel Kaplan leert in de jaren tachtig zijn vrouw Eva kennen. Bij haar joodse familie ondervindt hij voor het eerst het gevoel op zijn plek te zijn, en hij ervaart dat als geluk. In toenemende mate vereenzelvigt hij zich met de geschiedenis van Eva en haar familie. Het huwelijk blijft echter kinderloos en wanneer Kaplan ook zijn ambitie als schrijver niet kan inlossen, is het geluk ver te zoeken. Kaplan kiest voor een bescheiden betrekking op een islamitische school. Door de bekommernis om een gepeste leerling raakt zijn leven in een stroomversnelling. De laatste oorlog is een ontroerend en bij vlagen humoristisch boek, waarin de lezer steeds verder wordt meegevoerd in de bijzondere wereld van Abel Kaplan.

De laatste oorlog
Daan Heerma van Voss
Verschenen bij: De Bezige Bij
ISBN: 9789023495246
400 pagina's
Prijs: € 19,00

In Rechte paden doen ons niets en andere gedichten verkennen twee broers de wereld. Universele thema’s als broederschap, trouw, liefde en dood gaan samen met zaken die de dichter ter harte gaan, zoals Snoop Dog, seks, Karl Marx en blingbling.

Scherp als een mes
zijn de jaren voorbijgegaan.

We betasten onze
handen; gelukkig
bestaan er woorden.

Fred Papenhove publiceerde de verschillende dichtbundels waaronder De Rode Soldatenvis (2005), Draaibaar ( 2007), De hemel is vol zwaluwen (2009) en Zweep je beste been voor (2011).

Rechte paden doen ons niets
Fred Papenhove
Verschenen bij: Uitgeverij In de knipscheer
ISBN: 978-90-6265-882-4
76 pagina's
Prijs: € 18,00

Recent

29 maart 2017

Jezelf terugvinden

Over 'Vrije radicalen' van Carolina Trujillo
28 maart 2017

Oeuvre van dertig jaar in een bloemlezing

Over 'Koor' van Peter Verhelst
27 maart 2017

Pulp of kunst

Over 'Keerzijde' van Dulce Maria Cardoso
23 maart 2017

Mooie ontledingen van Alberts werk die aansluiten op zijn levensverhaal

Over 'Leven op de rand. Biografie A. Alberts' van Graa Boomsma
23 maart 2017

Erotiek en censuur in De Parelduiker

Over 'De parelduiker 2017/1 - Verboden' van Eindredactie: Hein Aalders