Agenda

Ontmoeting met Fatou Diome en Fouad Laroui

Writing Europe II ? literatuur en ballingsschap – Amsterdam Wereldboekenstad
Woensdag 21 januari ? 20.00 uur

Writing Europe II is de titel van een serie van acht lezingen die in het kader van het programma Amsterdam
Wereldboekenstad georganiseerd worden. Deze ontmoetingen zijn gewijd aan het fenomeen van exil literatuur uit het hedendaagse en historische Europa en hebben als doel om de vele gezichten van het thema ballingschap te laten zien.

Moderateur: Margot Dijkgraaf

Fatou Diome is geboren in Senegal in 1968. Ze verliet haar geboorteland om haar studie te vervolgen in Frankrijk,een moeilijke ervaring waardoor ze zich liet inspireren bij het schrijven van haar eerste boek, een verhalenbundel met de titel La préférence nationale. Ze publiceerde haar eerste roman in 2003: Le Ventre de l’Atlantique, geschreven met humor en scherpzinnigheid, behaalde een welverdiend succes en is als De golven van de Oceaan vertaald in het Nederlands bij Uitgeverij Sirene. In 2006 publiceerde ze Kétala (dat ze in 2007 in het Maison Descartes gepresenteerd heeft) en vervolgens in 2008 Inassouvies, nos vies. Haar boeken zijn geïnspireerd op haar leven, op haar integratie in het adoptieland dat Frankrijk voor haar is, op haar jeugd in Senegal en op de relaties die deze twee landen met elkaar onderhouden.Ze is verbonden aan de Universiteit van Straatsburg waar ze moderne literatuur doceert.

Fouad Laroui is geboren in Marokko in 1958. Hij behaalde een ingenieursdiploma aan de Ecole Nationale des Ponts et Chaussées (hogeschool voor Rijkswaterstaat) in Frankrijk. In 1989 verliet hij zijn vaderland voor Europa. Hij verbleef enkele jaren in Cambridge en York waarna hij zich in Amsterdam vestigde waar hij lesgaf in econometrie en verder in milieukunde aan de Universiteit. Tegelijkertijd wijdde hij zich aan het schrijven en publiceerde hij in 1996 zijn eerste roman, Les dents du topographe, die hem mee terugneemt naar zijn Marokkaanse wortels die hij bekijkt met de afstand van iemand die in ballingschap geleefd heeft. Zijn in het Frans geschreven romans kenden een groot succes in Marokko dankzij zijn manier om de spot te drijven met de logheid en gewichtigheid van de Marokkaanse maatschappij. Zijn laatste roman La femme la plus riche du Yorkshire is net vertaald in het Nederlands. Fouad Laroui mengt zich meer en meer in het maatschappelijk-culturele debat in Nederland. Hij is verbonden aan de Universiteit van Amsterdam waar hij literatuur doceert.

In het Frans.
Tarieven:6/4,5/3,5€
Informatie en reserveringen: Danielle Bourgois, d.bourgois@maisondescartes.nl/ 020 531 95 35