23 januari 2010

Nynade – kunst en letteren

Voor Aart van Zoest zijn schoonheid, betekenis en gevoel de wezenskenmerken van poëzie. Dit schrijft hij in zijn afscheidswoord als hoofdredacteur van het onlangs verschenen, 10e nummer van het zo mooi uitgegeven tijdschrift Nynade. Hij heeft deze kenmerken ongetwijfeld gevonden in dit nummer. In het gedicht Zoals tijd ons voorbij gaat van Marco Temmes of Er ligt één tandenborstel op de wasbak in de badkamer van Daniel Dee. Maar niet alleen in de gedichten. Ook het proza raakt je. Welke betekenis heb je nog voor je omgeving als je oud, ‘krakkemikkig’ en alleen bent? Gaat het alleen nog om de betekenis die je hebt gehad in je leven? De kleine Jamal in het ontroerende verhaal Om de voeten van Inez van Eijk, heeft geen idee van de rol die hij speelt in het leven van de oude man en straks waarschijnlijk ook in dat van de zoon.

Camille Mortagne laat ons kennismaken met de verfijnde ideeën van de Chinese Fransman François Cheng. Zijn levensverhaal, zijn liefde voor zowel de Franse als Chinese taal en zijn kennis over zowel de Chinese als Westerse beschaving vinden hun neerslag in inspirerende gedichten, essays en romans. Over zijn boek Over schoonheid schrijft Mortagne: ‘Een bron van genot en verder gaande overpeinzingen.’

In de rubriek ‘Geraakt’ een kort, uitnodigend artikel van Jan Wychers over de schilder Piet Moget, zijn horizon-schilderijen en zijn kunstcentrum het Lieu d’Art Contemporain in het gehucht Hameau du Lac.
Wychers’ artikel De Grote Trap zet je in eerste instantie op het verkeerde been. Als je het uit hebt, zit je met een glimlach op je gezicht.

Verder in dit nummer o.a.: Rina Spigt over Aimee Mullins, de vrouw ‘..die speelt met haar ongemak. Die van de nood een deugd maakt. Medische technologie en kunst komen hier samen’.
Veel gedichten van o.a. Krijn Peter Hesselink, Rudi Lejaeghere en Karel Wasch.
En een artikel van Estelle van Leeuwen over dood en literatuur, Te veel leven? Het aangezicht van de vlinder. Het blijft verbazingwekkend hoeveel mooie literatuur en poëzie geschreven is door schrijvers en dichters die het geluk niet konden vinden.

 

 

Nynade
Kunst en letteren

 
Nynade verschijnt 3x per jaar
Prijs per jaargang: € 20,-
Losse nummers € 8,- (per e-mail)
www.nynade.nl

Recent

11 augustus 2017

Zorgenkind of zondagskind

7 augustus 2017

Een kanjer

4 augustus 2017

Wondranden

Literair Nederland - 10 jaar geleden

27 augustus 2007

Iemand gaat op reis naar een prachtig land, Peru in dit geval, en schrijft een boek over deze reis. Op de flap staat: "Het neusje van Peru voert de lezer mee naar de Peruviaanse woestijn, het Triticameer, over de Andes naar het hart van het Incarijk, tot in de jungle nabij Iquitos."

Iemand gaat op reis naar een prachtig land, Peru in dit geval, en schrijft een boek over deze reis. Op de flap staat: "Het neusje van Peru voert de lezer mee naar de Peruviaanse woestijn, het Triticameer, over de Andes naar het hart van het Incarijk, tot in de jungle nabij Iquitos."

Dat klinkt toch goed nietwaar? Helaas, we worden wel meegenomen maar niet naar het bovengenoemde. Natuurlijk komen deze gebieden wel voor in het boek maar het frappante is dat ik heel veel over het reizen zelf heb gelezen maar weinig over het land.

Lees meer