7 oktober 2008

Nieuw: tijdschrift Nynade

Tijdschrift Nynade (afl.5, 2008 uitg. Nymfaeum te Leerdam abonnement 20 euro per jaar)

door Karel Wasch

Het is altijd riskant om een literair tijdschrift op te richten. Onlangs verdween Bunker Hill van het toneel, in Vlaanderen staat Nieuw Vlaamsch Tijdschrift onder druk en ook Hollands Maandblad moet het nu nog maar met een redacteur doen, omdat de subsidiekraan weer eens werd dichtgedraaid. Veel geld levert zo’n tijdschrift doorgaans niet op. Het is toch veeleer een broedplaats voor nieuw talent. Een aantal schrijvers begon met te publiceren in een literair tijdschrift en werd later bekend.

Uitgeverij Nymfaeum in Leerdam waagde een poging en startte in 2006, met Nynade een tijdschrift voor literatuur en kunst.

Hoofdredacteur Aart van Zoest is hoogleraar semiotiek geweest en gaf in zijn hoogtijdagen les aan de Sorbonne. Hij verzorgt het redactioneel dat de titel draagt ‘Een ernstig woord’. Hierin staat in ieder nummer een korte beschouwing over inhoud, maar ook over de mening van de hoofdredacteur. Op humoristische wijze met veel zelfspot, neemt hij de lezer mee in de ontstaansgeschiedenis van de nieuwe Nynade. Een verademing temidden van pretenties en bombast.

Inhoudelijk is het blad een symbiose tussen literatuur en kunst die zo zelden tot iets interessants leidt. Een interessant artikel over Roman Opalka, Pools kunstenaar, die letters schildert in een onafgebroken serie door Ton Kelder wordt afgewisseld met een interview met Marie-José Raven. Zij is het wonderkind van de persvoorlichting en klom via het Haags Gemeentemuseum op naar het Stedelijk in Amsterdam. Zelden geeft een persvoorlichter zoveel prijs over de strategieën die moeten leiden tot de broodnodige publiciteit rond een museum. De naïeve kunst van Rousseau wordt kundig neergezet door Van Zoest en vervolgens mogen we van veel fraaie poëzie genieten. Hiervoor tekenen Liesbeth V. Hafenrichter en ook Duco van Weerlee, Koos Hagen, Barney Agerbeek en Ingmar Heytze. Er zijn ook korte verhalen van divers pluimage.

Ruud van Weerdenburg, de in Wenen wonende kunstenaar maakte korte portretten van straatfiguren. De uit Indonesië afkomstige Luthu Sri Adnyani heeft een geestige observatie onder de titel ‘Zijn bamboe-haar koeien’. En Paul Pennartz laat zien hoe een kort verhaal geschreven moet worden. Jos Kool, winnaar van de Scherpenzeelprijs pakt uit met een geestig verhaal rond Achterberg. Hij is bekend van reisverhalen o.a. het onlangs verschenen Gelukzoekers.

In de rubriek ‘Geraakt’ wordt altijd een kunstwerk besproken door een kunstenaar of schrijver. Dit maal een schilderij van Diederick van Kleef over  Gerrit Komrij. Werner Tholen vertelt waarom dit schilderij hem zo aanspreekt. Het is de diversiteit, die dit vijfde nummer van Nynade aantrekkelijk maakt. De serieuze beschouwingen worden afgewisseld met luchtig materiaal, dat kwalitatief niet ondermaats is.

Of het tijdschrift levensvatbaar zal blijken te zijn moet worden afgewacht. Er is geen subsidie aangevraagd, maar wel is er een grote kring begunstigers en stelt de kunsthandelaar Geert van der Zee vaak een kunstwerk ter beschikking, dat in de lezersaanbieding te koop wordt aangeboden. Opbrengst voor Nynade. Slim bedacht.

Het tijdschrift oogt zeer professioneel, voor de vormgeving tekende Jan van Waarden een vormgever, die zijn sporen verdiende met diverse boeken, posters, brochures en andere zaken. De reproducties in Nynade zijn full color en dat is voor een dergelijk blad opmerkelijk te noemen.

Een initiatief dat navolging verdient!

Recent

11 augustus 2017

Zorgenkind of zondagskind

7 augustus 2017

Een kanjer

4 augustus 2017

Wondranden

Literair Nederland - 10 jaar geleden

27 augustus 2007

Iemand gaat op reis naar een prachtig land, Peru in dit geval, en schrijft een boek over deze reis. Op de flap staat: "Het neusje van Peru voert de lezer mee naar de Peruviaanse woestijn, het Triticameer, over de Andes naar het hart van het Incarijk, tot in de jungle nabij Iquitos."

Iemand gaat op reis naar een prachtig land, Peru in dit geval, en schrijft een boek over deze reis. Op de flap staat: "Het neusje van Peru voert de lezer mee naar de Peruviaanse woestijn, het Triticameer, over de Andes naar het hart van het Incarijk, tot in de jungle nabij Iquitos."

Dat klinkt toch goed nietwaar? Helaas, we worden wel meegenomen maar niet naar het bovengenoemde. Natuurlijk komen deze gebieden wel voor in het boek maar het frappante is dat ik heel veel over het reizen zelf heb gelezen maar weinig over het land.

Lees meer