Agenda

Nexus-symposium over Oekraïnereferendum

De ware inzet is de toekomst van Europa, de samenwerking tussen de lidstaten en waar Europa voor moet staan. Maar is dit ook werkelijk zo?
Op 6 april stemt Nederland in een raadplegend referendum over het associa­tieverdrag tussen de Europese Unie en Oekraïne, een verdrag over handels­betrekkingen en nauwere samenwerking. Vanuit Brussel volgt de EU met argusogen de stemming in Nederland.

Tegenstanders van het verdrag met Oekraïne zien het referendum als een poging de macht van de EU via de achterdeur en op ondemocratische wijze te vergroten. Zij zien de EU als een bureaucratisch monster dat de eigenheid van de lidstaten bedreigt en aan de andere kant de welvarende landen financieel benadeelt.

Voorstanders wijzen op de noodzaak samen op te trekken met het oog op de veiligheid, economische stabiliteit en welvaart van Europese burgers. Zij zien de EU als een grote stap voorwaarts, zelfs al moeten deze en haar werking bevraagd worden. In hun ogen zouden de doelen die ten grondslag liggen aan de Europese samenwerking — vrede, burgerrechten, solidariteit en welvaart — voor iedereen toegankelijk moeten zijn.

Het debat staat o.l.v. Rob Riemen, sprekers zijn onder meer: Harry van Bommel (politicus), Pavlo Klimkin (min. Buitendse zaken Oekraïne), Natalia Narochitskaya (Russisch historica) en Ivan Krastev (Oekraïne politicoloog).

Meer info bij Nexus.

2 april 2016
Aanvang: 15.00 - 17.00
DeLaMar Theater
Amsterdam