Moderne Russische verhalen

In oktober 2009 verscheen bij uitgeverij het boek Moderne Russische verhalen. Deze dikke bundel geeft in zevenenveertig verhalen een fascinerend overzicht van de Russische literatuur van ongeveer 1920 tot nu. In het korte verhaal weerspiegelt de tijdgeest zich het scherpst, of het nu die van de roerige jaren twintig van de vorige eeuw is, de jaren dertig van terreur en vijfjarenplannen, de oorlogsjaren, de naoorlogse jaren van groeiende ontevredenheid over de beperkingen die de marxistische leer kunst en maatschappij oplegde, de jaren tachtig en negentig waarin pogingen werden gedaan het land te hervormen, de Sovjet Unie uiteenviel en Rusland in een diepe crisis verkeerde, of de huidige tijd van olie-boom, internet en een terugkeer naar een autoritaire regeringsvorm.

Interessant is dat Moderne Russische verhalen al deze decennia bestrijkt.

In Moderne Russische verhalen is werk opgenomen van een aantal auteurs die hier al enige bekendheid genieten, zoals Babel, Paustovski, Sinjavski, Tatjana Tolstaja, Vasili Grossman en Solzjenitsyn, maar ook van minder bekende schrijvers.

Voor liefhebbers van de Russische literatuur is dit een aantrekkelijke bundel. Prettig is dat de samenstellers in het voorwoord een duidelijke toelichting geven op hun selectiecriteria en dat zij in het nawoord de opgenomen auteurs in de context plaatsen van hun tijd en het op dat moment heersende politieke klimaat. Per schrijver is tot slot een korte biografische beschrijving opgenomen.

 

Moderne Russische verhalen

Samenstelling en vertaling: Arthur Langeveld en Madeleine Mes

Uitgeverij Atlas, € 44,90

Verschenen november 2009

Recent

12 januari 2018

Voelen met verstand

10 januari 2018

Te mooi om waar te zijn

Literair Nederland - 10 jaar geleden

21 januari 2008

Vertraagd licht en andere verhalen, PBnf

Het blijft altijd lastig een verhalenbundel te bespreken hoewel door deze verhalenbundel een rode draad loopt.

Op de flaptekst staat: De personages in deze verhalen treden elke dag de wereld monter tegemoet, om dan altijd weer te ontdekken dat het leven tegenstrijdige eisen stelt. De situaties waarin ze terechtkomen zijn verwarrend – tragisch voor hen, vaak hilarisch voor de lezer. In deze subliem geschreven verhalen komen heel verschillend mensen vooral zichzelf tegen, op een manier die zowel herkenbaar eigentijds als bijzonder indringend is.

Lees meer