Agenda

Michael Axworthy over Iran

Op woensdag 27 januari zal Michael Axworthy in de Rode Hoed in Amsterdam een lezing geven over Iran. Michael Axworthy is voormalig hoofd van de afdeling Iran van het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken, en auteur van het boek Iran, een cultuurgeschiedenis.

Hij zal een geïllustreerde uitleg bieden over de geschiedenis van Iran, om zodoende licht te werpen op de huidige onrust in het land. Door identificatie van patronen en rode draden in de Iraanse geschiedenis zal hij trachten het zelfbeeld van Iran te schetsen, en de moeilijke verhouding tussen Iran en de internationale gemeenschap te verklaren. Daarnaast zal hij ingaan op het Iraanse buitenlandbeleid en de opstelling van Iran aan de internationale onderhandelingstafel.

Axworthy heeft een kritische kijk op het huidige regime en biedt een somber perspectief over de toekomst van het revolutionaire gedachtegoed en de rol die Iran zich in de regio wenst toe te meten. In de herfst van 2008 is hij benoemd tot hoofd van het Exeter University Centrum voor Perzische en Iraanse Studies.

In zijn in 2009 verschenen boek Iran, een cultuurgeschiedenis beschrijft hij het rijke verleden van Iran, een van de oudste beschavingen van de wereld. Hij begint bij het rijk van Cyrus de Grote (zesde eeuw v.Chr.), en eindigt met de Islamitische Republiek van nu en koers die het land is ingeslagen na de Islamitische Revolutie van 1979. Hij laat de eigenheid van de Iraanse identiteit zien, waarbij nadruk ligt op de culturele, godsdienstige en intellectuele aspecten, en op de mensen die er vorm aan gaven en geven.
Een boek als dit leert niet alleen dat Iran de lezer meer te bieden heeft dan de Islamitische Republiek, maar ook dat Iran veel meer is dan wat men op basis van de berichtgeving in de westerse media geneigd is te denken. Boeiend geschreven en zeer leesbaar.’ Johan ter Haar, emeritus hoogleraar Perzisch te Leiden

 

Lezing

27 januari 2010, De Rode Hoed, Keizersgracht 102, Amsterdam
Aanvang: 20.00 uur (zaal open 19.30 uur)
Toegang: Gratis
Aanmelding: tot uiterlijk op 25 januari via dam@minbuza.nl
Voertaal: Engels
De lezing wordt georganiseerd door de Dienst Afrika en Midden-Oosten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken

 

Boek

Iran, een cultuurgeschiedenis

Auteur: Michael Axworthy
Vertaald door:  Ruud van de Plassche en Jan van de Westelake
Verschenen bij: Uitgeverij Bulaaq, Amsterdam (2009)
Prijs: € 29,50