Agenda

Master Jeugdliteratuur

door Carolien Lohmeijer

Over het algemeen besteedt Literair Nederland (nog) geen aandacht aan jeugdliteratuur. Wellicht dat dat in de toekomst zal veranderen. Toch willen wij hier graag berichten over de nieuwe masteropleiding Jeugdliteratuur die met ingang van het komend studiejaar aan de Universiteit van Tilburg van start gaat. Het betreft een specialisatie binnen de master Kunst- en Cultuurwetenschappen.

Nederland kent al meer dan twee eeuwen een groot en veelzijdig aanbod aan jeugdboeken. Een aantal daarvan is inmiddels klassiek. Wetenschappelijke aandacht voor het jeugdboek was er tot op heden weinig. Sinds de jaren zeventig is daar langzaam maar zeker verandering in gekomen.

In de opleiding Jeugdliteratuur zullen actuele maatschappelijke ontwikkelingen behandeld worden die van invloed zijn op diverse aspecten van de jeugdliteratuur (bijvoorbeeld mediatisering en globalisering). Ook zal er veel tijd gestoken worden in onderzoek. Aan de orde komen o.a. vragen als: Wat is het karakteristieke van jeugdliteratuur? Hoe hebben jeugdliteraire genres zich in de afgelopen tweehonderd jaar ontwikkeld? Wat is de relatie tussen tekst en beeld in kinderboeken? Wie bepaalt wat goede jeugdboeken zijn? De volwassen bemiddelaar of de jonge lezer?

Naast het theoretische deel zullen er lezingen, discussiebijeenkomsten en excursies onderdeel uitmaken van de opleiding.

Op woensdag 9 mei is er een voorlichtingsavond over o.a. de premaster en de master Jeugdliteratuur. Ga voor meer informatie en/of aanmelding naar de website van de Universiteit van Tilburg.