Lumen ? Ben Pastor

Welke prijs moet je betalen om je integriteit te behouden?

Kraków, winter 1939. Net na de Duitse verovering put het Poolse volk troost uit de profetieën van moeder-overste Kazimierza. Als zij in de kloostertuin wordt vermoord, vreest de SS dat de bevolking, die haar als een heilige beschouwt, in opstand zal komen. Want bij de moord is ook een hoge Duitse officier betrokken. De jonge Wehrmachtofficier Martin Bora wordt belast met de taak de moord ‘op een juiste manier’ op te lossen. Hierbij is hij genoodzaakt samen te werken met een halsstarrige Amerikaanse priester die onderzoek doet naar de wonderen die de non zou hebben verricht. Ben Pastor vertelt over het dagelijks leven van een Wehrmachtofficier in bezet Polen, die getuige wordt van wreedheden en excessen die hij nooit had verwacht, en waardoor hij begint te twijfelen aan de bevelen die hij moet opvolgen en aan zijn loyaliteit aan het regime. Met rake beschrijvingen brengt Pastor de historische setting tot leven. De complexe werkelijkheid, zoals de conflicten tussen de SS en de Wehrmacht, beschrijft ze genuanceerd en zonder vooroor- deel.

De Martin Bora-romans spelen zich af vlak voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog. Centraal staat de psychologische ontwikkeling van Martin Bora, een Duitse legerofficier. Zijn plichtsbesef en trouw raken steeds vaker in conflict met zijn morele principes en mededogen. Welke prijs moet hij betalen om zijn integriteit te behouden?

Auteur Ben Pastor is geïntrigeerd door de grenzen van rechtschapenheid en persoonlijke moed. Door een Duitse soldaat als hoofdpersoon voor haar romans te nemen, laat ze zien hoe mensen proberen zich te arrangeren met een misdadig systeem als nazi-Duitsland, waarvan ze deel uitmaken en dat ze verfoeien. Zij worstelen met hun geweten, zij moeten kiezen tussen lafheid en moed.
Ben Pastor (Rome, 1950) studeerde Griekse en Latijnse archeologie. Zij trouwde met een Amerikaanse militair en verhuisde naar de VS, waar ze momenteel doceert aan de universiteit van Vermont. Haar Martin Bora-romans zijn in diverse talen vertaald.

Lumen
Auteur: Ben Pastor
Vertaald door: Niek Miedema
Verschenen bij: uitgeverij Wereldbibliotheek (maart 2010)
Prijs: € 19,90

Recent

Literair Nederland - 10 jaar geleden

24 december 2007

Verhalenwedstrijd levert fraai uitgeven bundel op
Recensie door Karel Wasch

Uitgeverij De Vleermuis uit Roermond organiseert jaarlijks een tweetal wedstrijden (poëzie en verhalen). De wedstrijd voor verhalen leverde dit jaar het fraai uitgegeven boek Zenit op. Daarin 44 verhaaltjes (aantal woorden was beperkt) van uiteenlopende snit en kwaliteit. Aan de wedstrijd deden in totaal 187 mensen met een verhaalinzending mee.

Lees meer