Agenda

lieve god: h.h. ter balkt, pjeroo roobjee, saskia de jong

Op 17 februari bij Het Beschrijf, in Brussel:

Jan Lauwereyns en Patricia de Martelaere stellen voor het literaire tijdschrift DW B een aflevering samen over onze Lieve God. In intieme kring zoeken zij naar wat Hij Zich allicht nooit heeft afgevraagd: besta Ik? Is er een hemel en een hel? Wie gelooft volkomen in Mij? Waarom zijn er zoveel religies? Is de Bijbel echt waar? Ben Ik de liefde, de dood, het schone, het ware, het goede? Ben Ik de ultieme apostrof? De antwoorden komen in vele gedaanten. Het beschrijf en DW B presenteren er enkele van tijdens een literaire hoogmis. Met H.H. Ter Balkt, Pjeroo Roobjee, Saskia de Jong, Jan Lauwereyns (in mobiele pixels), Leo Vroman (in auditieve golven) Bij Toutatis! Dat de hemel ons niet op het hoofd valt!

www.dwb.be
www.hetbeschrijf.be

uit het essay van Jan Lauwereyns:
‘De Zoon van God ondergaat opnieuw een verdachte wappering ter hoogte van de onderbuik. Een engeltje
staat op het punt op Zijn eikel te landen, of is het toch een mug, nog niet volgetankt, meer bloed ruikend?’

(tekst website Het beschrijf)