Agenda

Lezing Willem Jan Otten: literatuur kan niet zonder religie

Van Willem Jan Otten verscheen vorig jaar De Vlek, voor deze site gerecenseerd door Albert Hogeweij. Eerder verscheen de bundel Gerichte gedichten, met gedichten die tot God gericht zijn. Daarmee was hij genomineerd voor de VSB-Poëzieprijs.

Religie is belangrijk in het werk van Willem Jan Otten. Hij bekeerde zich in 1999 tot het rooms-katholieke geloof en liet zich dopen. Vanaf dat moment voelde hij zich vrij om zijn geloof te belijden. Hij realiseerde zich tegelijkertijd dat dit zou kunnen leiden tot onbegrip.
Op dinsdagavond 24 april spreekt hij in Groningen over de vraag: Kan literatuur zonder religie? Volgens Otten kan dit niet. Tijdens zijn lezing zal hij refereren aan zijn oeuvre van poëzie, verhalend proza, toneel, kritieken, artikelen, beschouwingen en essays.
Volgens Otten kan literatuur niet zonder religie. Religie speelt zich af in het dagelijkse bestaan van zijn personages, die iets vanuit een bovennatuurlijke dimensie ervaren. Het mens-zijn herbergt een mysterie. Otten zal dit in zijn presentatie illustreren aan de hand van De Vlek.

Otten ontving verschillende prijzen voor zijn werk waaronder de Constantijn Huygens Prijs (1999) en de Libris Literatuurprijs (2005). De avond is voor een breed publiek. Belangstellenden zijn van harte welkom.

Waar: Rijksuniversiteit Groningen, Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap
Wanneer: dinsdag 24 april 2012
Aanvang: 19.30 uur
Plaats: Oude Boteringestraat 38, Groningen.

Willem Jan Otten was op 22 januari 2012 ook te gast bij Wim Brands in VPRO’s Boeken. Die aflevering is nog te bekijken.

In nummer 65 van het tijdschrift Liter is Willem Jan Otten de gastredacteur. Gerda van de Haar en Tewin van den Bergh interviewen Otten over zijn ‘roman in verzen’ en Jaap Goedegebuure wijdt er een essay aan.