Agenda

KennisCafé in De Balie – Mannen, wat heb je eraan!

Door Ingrid van der Graaf

De manier waarop sociale groepen door de media in beeld worden gebracht zegt veel over hoe we tegen hen aankijken, ook buiten de context van het scherm. Vaak gaat het over minderheden, over vrouwen en allochtonen. Maar hoe worden mannen gerepresenteerd op televisie en in film? Het KennisCafé laat twee deskundigen aan het woord over sportmannen en cowboys.

De invloed van het hormoon testosteron is volgens wetenschapper en auteur Aart de Kruif vele malen groter dan vermoed werd. Hij deed jarenlang onderzoek naar gedrag bij dieren en ontdekte grote overeenkomsten tussen dierlijk en menselijk gedrag wat betreft de werking van dit hormoon. In zijn boek stelt hij op basis van eigen en ander wetenschappelijk onderzoek dat biologische factoren, zoals hormonen, vaak een veel sterker effect hebben op gedrag dan sociologische of culturele factoren.

Meestal wordt er alleen specifiek over mannen gesproken als er rottigheid is. Als ze in het verdomhoekje zitten omdat ze niet meekomen in het gefeminiseerde onderwijs, als het gaat over voetbalrellen, geweld en meer van die narigheid. Maar mannen vormen ook de helft van de samenleving. Hoog tijd dus om ze eens onder de loep te nemen en wel op twee aspecten: een medisch biologische (de rol van testosteron) en representatie in de media.
Testosteron, een mannelijk hormoon dat een grote rol speelt in oorlogen, voetbalgeweld, de zucht naar macht maar ook bij seks en sportprestaties. Zowel mannen als vrouwen hebben het in verschillende concentraties in hun lijf. Je zou kunnen zeggen dat het hormoon verantwoordelijk is voor een groot deel van onze geschiedenis en hoe we de maatschappij hebben ingericht. Wat kunnen we van de kennis uit de (dier)geneeskunde leren? En in hoeverre is zo’n biologische verklaring wenselijk?

Een wetenschappelijk debat met o.a.:

Aart de Kruif, hoogleraar in de verloskunde en voortplanting aan de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Gent en auteur van het te verschijnen boek Typisch Testosteron, het resultaat van zijn fascinatie voor de parallellen tussen dierlijk en menselijk gedrag. De bezoekers van deze avond kunnen gratis het eBoek Typisch testosteron downloaden, een uitgave van Uitgeverij Lias.
Jacco van Sterkenburg (Universiteit Utrecht en Mulier Instituut) doet onderzoek naar hoe mannelijke atleten van diverse etnische komaf in de (sport)media worden gerepresenteerd.
Peter Verstraten(Universiteit Leiden) is universitair docent Intermediale Literatuurwetenschap. Hij promoveerde op cowboys en mannelijkheid in het Western-genre.
Suzanne Weusten is psycholoog en directeur van De Argumentatiefabriek Denkacademie. Ze is co-auteur van Helder denken, de routeplanner voor je brein en publiceert o.a. voor de Volkskrant over cognitieve psychologie.
Columnisten Maarten Keulemans en Jelle Reumer, en moderator Martijn van Calmthout.

 

Ma 19 maart
aanvang: 20.00  uur
De Balie in Amsterdam
TICKETS