Jan Hanlo Essayprijs 2011

In november 2010 begint een nieuwe ronde van de Jan Hanlo Essayprijs. De prijs bestaat dit jaar uit drie onderdelen: voor de Essayprijs Groot komen publiceerde essaybundels uit 2009 en 2010 in aanmerking. De Essayprijs Klein is bestemd voor niet gepubliceerde essays. Nieuw voor de editie 2011 is de derde prijs, de Jan Hanlo Media-essayprijs. Die gaat naar essays die gebruikmaken van beeld, geluid en andere audiovisuele uitingen. In 2011 ligt het accent op het strip-essay.

Oproep: Jan Hanlo Essayprijs Klein
De deelname aan de Jan Hanlo Essayprijs Klein is vanaf nu open. Wie vóór 31 december 2010 een nog niet eerder gepubliceerd essay instuurt, dingt mee naar een prijs van 1500 euro en een onderscheiding. Het thema voor de prijs is ontleend aan een uitspraak van Jan Hanlo: ‘De mensen van vandaag zijn nu eenmaal vooral op het ‘zien’ ingesteld. Ik wil de wereld alleen maar een goede raad geven: vergeet de andere zintuigen niet. Afgesproken?! O.K.’ Het winnende essay wordt bovendien gepubliceerd in een tijdschrift of weekblad.

Nieuw: Media-essayprijs
In 2011 wordt voor de eerste maal een prijs uitgereikt voor een media-essay. Dat is in dit jaar een strip-essay. Die specifieke prijs is mede op initiatief van het Fonds voor de Beeldende Kunst, Vormgeving en Bouwkunst in het leven geroepen. Deze prijs wil aantonen dat de waarde van het essay – het geven van inzichten, het opbouwen van een betoog, formuleren van gedachten, tonen van verbanden en zorgen voor een nieuwe blik -, niet alleen is voorbehouden aan het geschreven woord.

De prijs voor het beste media-essay bedraagt 1500 euro en wordt uitgereikt tegelijk met de Grote en de Kleine Jan Hanlo Essayprijs. Het thema voor het stripessay is hetzelfde als die voor de Jan Hanlo Essayprijs Klein. Het bestuur van de Jan Hanlo Essayprijs roept striptekenaars op een proeve van hun kunnen in te zenden en te laten zien wat strips vermogen.

Jan Hanlo Essayprijs Groot
Onlangs hebben zo’n 70 Nederlandse uitgevers een oproep ontvangen om deel te nemen aan de Jan Hanlo Essayprijs Groot voor gepubliceerde essaybundels uit 2009 en 2010. Eerdere winnaars van de prijs waren o.a. Rudy Kousbroek, Roel Bentz van den Berg en David van Reybrouck.

De uitreiking van de Jan Hanlo Essayprijzen is op dinsdag 17 mei in Amsterdam. De locatie wordt nog bekend gemaakt.

Zie voor meer informatie over jury, locatie van de prijsuitreiking, deelname en voorwaarden op www.essayprijs.nl

Het werk van Jan Hanlo verschijnt bij  G.A. van Oorschot Uitgeverij (www.vanoorschot.nl).

Recent

Literair Nederland - 10 jaar geleden

18 juli 2008

Leven na een moord

Door Pauline van der Lans

Zoals de in het begin van de serie Desperate Housewives overleden Mary Alice Young met een alziende blik de gebeurtenissen in Wisteria Lane weergeeft, zo vertelt in Alice Sebolds roman De wijde Hemel de vermoorde tiener Susie Salmon hoe het haar achterblijvers vergaat.

Lees meer