2 juli 2010

Het land is moe – Tony Judt

Tony Judt, een van de belangrijkste historici en denkers van dit moment, ontrafelt in Het land is moe de hedendaagse economische en politieke malaise en pleit onder andere voor een eerherstel van de sociaaldemocratie.

Felix Rottenberg noemde Het land is moe een ‘voortreffelijk pleidooi voor sociale democratie’. De Volkskrant roemde de ‘logische redeneringen, historische onderbouwing en de scherpe standpunten’. NRC Handelsblad omschrijft het als ‘Judts reactie op de kredietcrisis en de ontsporing …’ en die ‘doet weldadig aan’.

Alle leden van deTweede Kamer ontvangen een exemplaar van Het land is moe om te lezen tijdens het zomerreces

Het land is moe

Auteur: Tony Judt
Verschenen bij: Uitgeverij Contact
Prijs: € 19,95

Recent

16 oktober 2017

Nooit meer los van Indië

13 oktober 2017

Leven zonder moeder

12 oktober 2017

Een antikrimi

11 oktober 2017

De stijl tekent de man

10 oktober 2017

Eindeloos gepieker

Literair Nederland - 10 jaar geleden

22 oktober 2007

Klein boek zonder enige allure
Door Frans

Waarom gaf de commissie – Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek – aan Geert Mak de opdracht om het boekenweekgeschenk 2007 te schrijven? Vermoedelijk vanwege zijn succes met de dikke pil ‘In Europa’. Zou Mak daarom als onderwerp voor zijn boek de Galatabrug, die Europa met Klein-Azië verbindt, gekozen hebben?

Lees meer