Het Grote Willem Frederik Hermans Boek

Al negentien jaar bestaat het Hermans magazine (voorloper was de WFH-verzamelkrant) , een kwartaalblad dat is gewijd aan het leven en werk van Willem Frederik Hermans en dat gespecialiseerd is in het zoeken en vinden van de werkelijkheid achter de fictie in het werk van Hermans. Nummer 74 verschijnt in maart 2010 maar het is ook al bekend dat het laatste nummer waarschijnlijk eind 2011 zal verschijnen. Het magazine  is de bron geweest voor een canon over Willem Frederik Hermans: wat zou iedereen over WFH moeten weten.
Die canon is het uitgangspunt voor Het Grote Willem Frederik Hermans Boek, een boek met veel details en foto’s over leven en werk van de schrijver, ingedeeld in thema’s als geboorte, familie, Amsterdam, ruzies, huwelijk en verblijf in Groningen. Dat alles o.a. aan de hand van gesprekken met oud-klasgenoten, collega’s, vrienden en anderen die ook maar iets uit eigen ervaring over WFH konden vertellen.

Het Grote Willem Frederik Hermans Boek

Onder redactie van: Dirk Baartse en Bob Polak, m.m.v. Rob Delvigne
Paperback € 34,90
Uitgever: Nijgh & Van Ditmar / maart 2010

Recent

Literair Nederland - 10 jaar geleden

24 december 2007

Verhalenwedstrijd levert fraai uitgeven bundel op
Recensie door Karel Wasch

Uitgeverij De Vleermuis uit Roermond organiseert jaarlijks een tweetal wedstrijden (poëzie en verhalen). De wedstrijd voor verhalen leverde dit jaar het fraai uitgegeven boek Zenit op. Daarin 44 verhaaltjes (aantal woorden was beperkt) van uiteenlopende snit en kwaliteit. Aan de wedstrijd deden in totaal 187 mensen met een verhaalinzending mee.

Lees meer