[Haat] als deugd – August Hans den Boef

Kritische notities over taal, politiek en religie

Lang vond men een strenge houding tegenover incorrect taalgebruik normaal: tegenwoordig hebben de rekkelijken het klimaat mee en lijkt er een taboe te zijn ontstaan op normatief oordelen over taalgebuik van laaggeschoolden of dialectsprekers. August Hans den Boef betreurt deze ontwikkeling: hij bepleit een actieve, signalerende houding tegen barbarismen, onduidelijkheden en snobismen. Deze bundel bevat een reeks artikelen die vanuit deze houding zijn geschreven: over Bijbelvertalingen, over het k- en het n-woord, verkleinwoorden, maar ook over betekenisverschuivingen met betrekking tot fatsoen, respect en tolerantie. Want het gaat Den Boef niet alleen om taal, maar ook om het doorwerken van politiek en religie in ons taalgebruik. Daarom pleit hij ook voor een herwaardering van de begrippen cultuurrelativisme en multiculturaliteit.

August Hans den Boef (1949) is essayist en publicist en werkte als freelancer voor de Volkskrant en De Groene Amsterdammer en als docent aan het Instituut voor Media en Informatie Management. Eerder verscheen van zijn hand Nederland seculier! en God als hype.

[Haat] als deugd

Auteur: August Hans den Boef
Verschenen bij: Uitgeverij Van Gennep
Aantal pagina’s: 192
Prijs:  € 17,90

Recent

19 februari 2018

Spiegels van de tijd

14 februari 2018

Gedenkteken in woorden

Literair Nederland - 10 jaar geleden

25 februari 2008

Indrukwekkend verhaal

Door Bernadet

De overgave is na De zwarte met het witte hart en Een schitterend gebrek de derde historische roman van Arthur Japin die een mengeling is van fictie en non-fictie. Het verhaal is gebaseerd op de geschiedenis van Cynthia Ann Parker (zij staat ook op de voorkant van het boek) Als kind groeide zij op bij de familie Parker die na een lange reis vol beproevingen een nieuw bestaan probeerden op te bouwen in Texas.

Lees meer