22 september 2011

[Haat] als deugd – August Hans den Boef

Kritische notities over taal, politiek en religie

Lang vond men een strenge houding tegenover incorrect taalgebruik normaal: tegenwoordig hebben de rekkelijken het klimaat mee en lijkt er een taboe te zijn ontstaan op normatief oordelen over taalgebuik van laaggeschoolden of dialectsprekers. August Hans den Boef betreurt deze ontwikkeling: hij bepleit een actieve, signalerende houding tegen barbarismen, onduidelijkheden en snobismen. Deze bundel bevat een reeks artikelen die vanuit deze houding zijn geschreven: over Bijbelvertalingen, over het k- en het n-woord, verkleinwoorden, maar ook over betekenisverschuivingen met betrekking tot fatsoen, respect en tolerantie. Want het gaat Den Boef niet alleen om taal, maar ook om het doorwerken van politiek en religie in ons taalgebruik. Daarom pleit hij ook voor een herwaardering van de begrippen cultuurrelativisme en multiculturaliteit.

August Hans den Boef (1949) is essayist en publicist en werkte als freelancer voor de Volkskrant en De Groene Amsterdammer en als docent aan het Instituut voor Media en Informatie Management. Eerder verscheen van zijn hand Nederland seculier! en God als hype.

[Haat] als deugd

Auteur: August Hans den Boef
Verschenen bij: Uitgeverij Van Gennep
Aantal pagina’s: 192
Prijs:  € 17,90

Recent

15 november 2017

Een portret in stukjes

Literair Nederland - 10 jaar geleden

26 november 2007

Een aantal jaren geleden heb ik een boek gelezen getiteld De kunst van het niets doen. Veel mensen reageerden met: "Oh, dat zou ik ook wel willen, een tijdje niets doen." Daar ging het boek echter helemaal niet over. Dat boek ging over Taoïsme en de gebeurtenissen in je leven op je af laten komen, van alle kanten bekijken, en dan weer verder gaan met je leven. Niet steeds in willen grijpen, dingen naar je hand willen zetten of bezweren. In het nu leven, de weg gaan die klaarblijkelijk zo moet zijn. Bij dit boek reageren mensen hetzelfde "Dat is toch dat boek van die dominee die niet in God gelooft? Dat is toch die atheïst?." Opschudding alom.

Een aantal jaren geleden heb ik een boek gelezen getiteld De kunst van het niets doen. Veel mensen reageerden met: "Oh, dat zou ik ook wel willen, een tijdje niets doen." Daar ging het boek echter helemaal niet over. Dat boek ging over Taoïsme en de gebeurtenissen in je leven op je af laten komen, van alle kanten bekijken, en dan weer verder gaan met je leven. Niet steeds in willen grijpen, dingen naar je hand willen zetten of bezweren.

Lees meer