Agenda

Gerrit Komrij over verboden boeken

door Carolien Lohmeijer

 

Verboden Boeken. Dat is het onderwerp waarover Gerrit Komrij zal spreken bij de opening van de tentoonstelling over datzelfde onderwerp. Het 350-jarig jubileum van de Stadsbibliotheek Maastricht is de aanleiding voor deze bijzondere tentoonstelling. De bibliotheek heeft dit thema gekozen omdat zij, zoals zij het zelf formuleren, ‘in een tijd waarin bibliotheken onder druk staan willen verhalen vertellen over censuur, onderdrukte en verboden boeken. Boeken die, zoals achteraf blijkt, belangrijk zijn geweest voor de ontwikkeling van mens en wetenschap. Boeken die ons wereld- en mensbeeld ingrijpend hebben veranderd of een plaats kregen op de wereldranglijst van literatuur. Boeken die een onuitwisbare stempel op onze maatschappij hebben gedrukt.’

Komrij is niet alleen bekend als (toneel)schrijver en dichter maar ook als analyticus die helder en scherp de maatschappij en de literatuur onder de loep kan nemen.

Hemingway
Verboden boeken zijn er in de loop van de jaren voldoende geweest. De duivelsverzen is een van de meest bekende en hedendaagse voorbeelden. De tentoonstelling gaat veel verder terug. Bijvoorbeeld een 18de eeuwse druk van de allereerste Encyclopédie van Diderot; een 16de eeuwse uitgave van De revolutionibus orbium coelestium van Copernicus en vroege illustraties uit werk van De Sade. Maar ook werk van Hemingway, Burroughs en Kerouac en vele andere auteurs van wereldformaat hebben een plekje gekregen.

De tentoonstelling Verboden Boeken is gratis te bezoeken vanaf 27 maart 2012.

Het Centre Céramique, dat de tentoonstelling organiseert geeft aan dat bepaalde tekstfragmenten en illustraties als schokkend kunnen worden ervaren. Ze wil uiteraard geen verboden uitvaardigen, maar adviseert wel: ‘Verboden Boeken is een tentoonstelling voor iedereen van zestien jaar en ouder’.

Aan de tentoonstelling is voorts een uitgebreid lezingen- en activiteitenprogramma gekoppeld.

Zondag 25 maart 2012 | 14.30 – 16.00 uur
Centre Céramique
Avenue Céramique 50
Maastricht