Emma, Anna en Eline. Drie fatale vrouwen in het Fin de Siècle ? Maarten van Buuren

Maarten van Buuren, hoogleraar Franse Taal- en Letterkunde aan de Universiteit Utrecht heeft het nieuwe Couperus Cahier geschreven, Emma, Anna en Eline. Drie fatale vrouwen in het Fin de Siècle.
Van Buuren analyseert in drie afzonderlijke essays Emma Bovary, Anna Karenina en Eline Vere, heldinnen uit de wereldliteratuur, maar ook fatale vrouwen die leefden in een tijd van decadentie en degeneratie. De vraag die daarbij rijst is: voor wie waren deze dames fataal?

Volgens de schrijver is de ‘femme fatale’ een stereotype dat zich aftekent in de literatuur en de kunst van de tweede helft van de negentiende eeuw. Het is een intertekstueel patroon, dat voor die tijd kenmerkende elementen als decadentie, degeneratie en als fataal ervaren vrouwelijkheid omvat. Van Buuren stelt terecht de vraag: maar voor wie zijn deze vrouwen eigenlijk fataal? Voor de schare bewonderaars die om hen heen zwermt of zijn zij een gevaar voor zichzelf? Die laatste observatie lijkt juist te zijn, want ze maken alle drie een eind aan hun leven.
Heel nauwgezet beschrijft Van Buuren de neurose, het proces dat aan de basis van die levensbeëindiging staat. Lieten Flaubert, Tolstoj en Couperus zich tijdens het schrijven inspireren door wat de negentiende-eeuwse medici over neurose te melden hadden? De drie losstaande essays zijn bewerkingen van lezingen die Maarten van Buuren enige jaren geleden gaf voor Studium Generale Utrecht en die door Home Academy in samenwerking met NRC Handelsblad werd uitgegeven onder de titel: Overspelige vrouwen.

Couperus Cahiers
In 1995 verscheen het eerste Couperus Cahier als begin van een reeks essays en wetenschappelijke publikaties van het Louis Couperus Genootschap. Ieder Cahier belicht uitvoerig en diepgravend een bepaald aspect van het leven of werk van Louis Couperus. De Cahiers staan onder redactie van Maarten Klein, Hans Kreuzen, Petra Teunissen en Karin Peterson (eindredactie).

Ga voor meer informatie en bestelling van dit of andere Couperus Cahiers naar de website van het Couperus College.

Recent

19 maart 2018

Moeder gaat dood

Literair Nederland - 10 jaar geleden

31 maart 2008

Hans Lodeizen,Koen Hilberdink

Na de biografie over Hans Lodeizen van Gerard Bes uitgegeven in 2001 nu wederom een biografie over deze dichter. Als je de kritieken mag geloven is de biografie van Hilberdink een stuk beter en helderder. Zelf heb ik het boek van Bes niet gelezen dus daar kan ik niet over oordelen.

Hans Lodeizen is vooral bekend als de gevoelige, jonggestorven dichter. In deze biografie komt echter vooral de strijd met zijn vader en het accepteren van zichzelf als homoseksueel zijnde naar voren.

Lees meer