Een halve eeuw vriendschap – Koos Schuur en Jan G. Elburg

 Door Ingrid van der Graaf

In samenwerking met het Letterkundig Museum verscheen begin februari 2012 bij Uitgeverij Meulenhoff het Achter het Boek-deel Een halve eeuw vriendschap, de briefwisseling tussen Koos Schuur en Jan G. Elburg.

De dichters Jan Elburg en Koos Schuur leerden elkaar kennen in de oorlogsjaren in het Amsterdamse café Eijlders. Ze trokken als jonge schrijvers veel met elkaar op, terwijl ze als Vijftigers furore maakten. In 1951 emigreerde Schuur plotseling naar Australië. Zijn huwelijk liep stuk, hij moest als huisschilder aan de kost komen, en kunst en cultuur waren schaars in Sydney. Hij bleef schrijven, vooral brieven, elke dag.
Elburg was in zijn brieven behalve een aartsroddelaar en een niet van snobisme gespeende artiest, een ware woordkunstenaar en onderzoeker die bleef sleutelen aan zijn gedichten, die hij soms aan Schuur opstuurde.

Jan Elburg
(1919-1992) schreef aanvankelijk traditionele poëzie, maar sloot zich na de oorlog met zijn poëtische experimenten aan bij de Vijftigers en was tevens beeldend kunstenaar. Hij bundelde zijn herinneringen aan de Vijftigers in Geen letterheren (1987).  Hij debuteerde in 1943 met Serenade voor Lena.  Hij werd onder meer bekroond met de Jan Campertprijs. In 1976 ontving hij de Constantijn Huygensprijs voor zijn gehele oeuvre.

Koos Schuur (1915-1995) was dichter, prozaïst, bloemlezer en copywriter. Van 1945 tot 1951 was Schuur werkzaam als redacteur van De Bezige Bij, een functie die hij na zijn terugkeer uit Australië in 1962 weer oppakte.  Publiceerde in 1937 poëzie
in de Winschoter schoolkrant Pomp. Was van 1935-1942 journalist bij Nieuwsblad de Noordooster te Wildervank. Werd in 1945 letterkundig adviseur bij De Bezige Bij.  Met Ferdinand Langen oprichter en redacteur van Het Woord (1945-1949). Hij woonde van 1951-1963 in Australië, waar hij werkzaam was bij een uitgeverij .

Een halve eeuw vriendschap biedt een gedetailleerde kijk op twee bijzonder getallenteerde en kleurrijke persoonlijkheden, en geeft een beeld van een bewogen periode in de Nederlandse literatuurgeschiedenis.

 

Een halve eeuw vriendschap

Jan G. Elburg en Koos Schuur
Blz: 288
Prijs: 19,95
Uigegeven door Meulenhoff i.s.m. Letterkundig Museum

Recent

Literair Nederland - 10 jaar geleden

18 juli 2008

Leven na een moord

Door Pauline van der Lans

Zoals de in het begin van de serie Desperate Housewives overleden Mary Alice Young met een alziende blik de gebeurtenissen in Wisteria Lane weergeeft, zo vertelt in Alice Sebolds roman De wijde Hemel de vermoorde tiener Susie Salmon hoe het haar achterblijvers vergaat.

Lees meer