7 oktober 2016

Een dichter op straat

Inge Meijer

In mij schuilt een lafaard. Het was dinsdagavond en donker. Het was niet echt laat maar ook niet vroeg meer. Een tijdstip waarop er niet zoveel gebeurt op straat. Een soort interbellum in de tijd. In de straatjes die de Nieuwezijds Kolk met de Keizersgracht verbinden liet een man twee honden uit. Een vrouw met een krat vol oude broden voorop  de fiets slingerde langs me heen en bij het oversteken van de Herengracht liep er opeens een rijzige gestalte voor me uit. Een vrouw in het wit. Een witte lange jas, een witte broek en op witte schoenen die zich met moeite leken te verplaatsen, alsof er lood in zat. De lange panden van haar jas wapperden achter haar aan terwijl ze licht gebogen, als torste ze de zwaarte van de wereld op haar rug, voortbewoog. Een zwartleren rugzakje zat als een groot insect op haar rug gekleefd. De dunne draagbanden staken als voelsprieten vanaf het midden tot over haar schouders naar voren en onder haar armen door weer terug. Ik kwam van de Rode Hoed waar een groot dichter zijn dundrukmoment had gehad en was op weg naar het station. En ik dacht te begrijpen dat deze vrouw in het wit, ook bij de Rode hoed vandaan kwam. Ik ben nogal gauw geneigd te denken dat ik weet waar iemand heen gaat of vandaan komt. Ik ben een groot fantast in het diepst van mijn ziel.

De vrouw was fan van de grootste dichter van het land. Zonder bedenkingen had ze de zwaarte van een herfstavond getrotseerd. Nu was ze op weg naar huis, zich afvragend wat haar bezield had. En ik dacht, ik blijf wel achter haar. Als ze de weg niet meer wist zou ik haar vragen: ‘Moet u ook naar het station?’  En als iemand haar lastig viel, wat ik niet eens zo’n vreemde optie vond, zo ongewoon was deze vrouw op dit moment in de avond, dan zou ik haar te hulp komen. Ik had een grote schoudertas, geknoopt van sisaltouw over mijn schouder. De dingen die erin zaten, een boekje (dun, maar met harde kaft en puntige hoeken), een gevulde waterfles van duurzaam materiaal, een flinke sleutelbos, maakten de tas zwaar genoeg om iemand bewusteloos te slaan. Wanneer dit dan gedaan was, zou ik de vrouw bij de arm nemen en haar de eerste de beste stilstaande tram induwen. Alle tramwegen gaan tenslotte naar het centraal station.

Ik raakte er opgewonden van en ging sneller lopen. Toen ik bijna naast haar liep zag ik met een schok dat het Judith Herzberg was. Ik wilde zeggen:’Dag mevrouw Herzberg. Mag ik u zeggen hoeveel ik van uw gedichten houd?’ Maar passeerde haar woordeloos. Aan de Nieuwezijds Kolk stonden we even naast elkaar.  En weer zei ik in mezelf: ‘Dag mevrouw Herzberg. Ik heb uw werk zo lief.’  Maar ik stak over en zij bleef staan. Haar tram arriveerde eerder dan de mijne. Ik voelde me laf en betreurde het dat ik haar nu een herinnering ontzegd had. Dat ze nooit zou kunnen zeggen: ‘Geen enkele recensie heeft mij zo gelukkig gemaakt als die keer dat een volslagen vreemde mij op straat aansprak en zei dat ze mijn werk zo lief had.’ Shame on me.

 

 

Recent

19 oktober 2016

Een en al puzzel

18 oktober 2016

Een weelde aan schrijvers

Literair Nederland - 10 jaar geleden

23 oktober 2006

De appel,Michel Faber
Zoethoudertje

Vier jaar geleden verscheen het magnum opus van Michel Faber: The crimson petal and the white (lelieblank, scharlakenrood). In dit kloeke boek (de roman telt 955 pagina’s) volgen we de belevenissen van prostituee Sugar terwijl ze in het Londen van 1875 op een onconventionele manier hogerop komt in de samenleving. Een stoet van merkwaardige figuren trekt aan het oog van de lezer voorbij. De meeslepende historische roman werd goed ontvangen door zowel de kritiek als het publiek en betekende de internationale doorbraak van de auteur.

Lees meer