Agenda

Drie Grote Dode Dichteressen Dag

Symposium over Elisabeth Eybers, Hanny Michaelis en M. Vasalis

De drie grote dichteressen Elisabeth Eybers (1915-2007), Hanny Michaelis (1922-2007) en M. Vasalis (1909-1998) hadden, bij alle verschillen, nogal wat met elkaar gemeen: goeddeels dezelfde uitgever ? de legendarische G.A. van Oorschot ? , ze zijn oud geworden, hadden een afkeer van publiciteit, en vertoonden weinig  neiging naar andere genres uit de wijken, deelden verder aandacht voor de alledaagse dingen en transparantie. Maar vooral: een hoge gemiddelde kwaliteit.

Reden genoeg voor de Jan Campert-Stichting om in het Letterkundig Museum op vrijdag 7 november van 11 tot 18 uur een symposium aan haar werk te wijden, waarop drie duo’s zich zullen uitspreken over hun favoriete dichteressen.

Léon Hanssen en Maaike Meijer nemen Vasalis voor hun rekening. Hanssen publiceerde in 2006 een omvangrijke studie over haar, Een misverstand om in te geloven, en Maaike Meijer werkt al vier jaar aan een biografie over Margaretha Drooglever Fortuyn-Leenmans. Het werk van de Zuid-Afrikaans/Amsterdamse dichteres Elisabeth Eybers wordt belicht door Hans Ester, al jaren vertrouwd met haar werk, en Ena Jansen, die in 1992 op haar landgenote promoveerde. Nop Maas, die haar jeugdherinneringen optekende, en Arjan Peters zijn de pleitbezorgers van de kleinsprakige poëzie van Hanny Michaelis.

Deelname

Inschrijving door € 27,50 over te maken op postbanknummer 536331 van: Jan Campert-Stichting, Den Haag, o.v.v. ‘Symposium 2008’. Studenten o.v.v. het nummer van hun collegekaart en Vrienden van de Jan Campert-Stichting betalen €17,50. U ontvangt daarna geen bericht meer; de betaling geldt als bewijs van inschrijving.