Deugden en ondeugden

Half januari is Studium Generale in Utrecht weer doorgegaan met een serie hoorcolleges over filosofie, levenskunst en deugdethiek. Alle hoorcolleges zijn zowel ter plekke life, als online te volgen, en altijd online terug te zien.

Prof. dr. Joep Dohmen (Wijsgerige en Praktische Ethiek, UvH) en prof. dr. Maarten van Buuren (Moderne Letterkunde, UU) verzorgen om en om een avond over het werk van filosofen en denkers, waarna ze op het scherpst van de snede met elkaar in discussie gaan.

De westerse mens heeft de vrijheid veroverd om te kiezen wie hij wil zijn. Maar hoe moet je die vrijheid invullen? En hoe kan een maatschappij vol vrije individuen goed functioneren? Daarvoor is een nieuwe moraal nodig die niet dogmatisch is, maar positief. Geen verboden en geboden, maar persoonlijke vrijheid gedefinieerd ten opzichte van de ander, in een maatschappelijk verband. Waar vinden we zo’n moraal?

Joep Dohmen en Maarten van Buuren proberen die vraag te beantwoorden waarbij ze uitgaan van een actuele filosofie van deugden. Hoe verkrijg je als academicus en als mens het vermogen om in een bepaalde situatie het goede van het kwade te onderscheiden? Door je karakter te vormen met deugden. Deugden zijn enerzijds goede karaktereigenschappen die je kunt leren, maar anderzijds moeten ze in de praktijk met wijsheid worden ingezet, afhankelijk van de situatie en de mores. Gebeurt dat niet, dan verkeren ze in hun tegendeel en worden ze ondeugden.

Alle colleges beginnen om 20.00 uur in de Aula van het Academiegebouw van de Universiteit Utrecht.

Programma:
17-01 Martha Nussbaum – Programma voor een betere mensheid (Dohmen)
07-02 Machiavelli – Het doel heiligt de middelen (Van Buuren)
06-03 Richard Sennett – De mens als maker (Dohmen)
03-04 Friedrich Nietzsche – Voornaamheid (Van Buuren)
01-05 Alasdair MacIntyre– After virtue. Na de deugd (Dohmen)
05-06 Richard Dawkins – Natuurlijke deugden (Van Buuren)

Kijk voor meer informatie en/of leestips de website van Studium Generale

Recent

17 januari 2018

Rusland, mijn Rusland

12 januari 2018

Voelen met verstand

Literair Nederland - 10 jaar geleden

21 januari 2008

Een verhalendebuut
door Bernadet

Het blijft altijd lastig een verhalenbundel te bespreken hoewel door deze verhalenbundel een rode draad loopt. Op de flaptekst staat: De personages in deze verhalen treden elke dag de wereld monter tegemoet, om dan altijd weer te ontdekken dat het leven tegenstrijdige eisen stelt. De situaties waarin ze terechtkomen zijn verwarrend – tragisch voor hen, vaak hilarisch voor de lezer.

Lees meer