Agenda

Désanne van Brederode in De Houten Broek

 Een sermoen over “De hel, dat ben je zelf”

We horen, zeker rondom een overlijden van een dierbare, graag spreken over een wenkend perspectief aan gene zijde. Vermits het hierbij maar niet gaat over ultieme oordelen, loutering, boetedoening en straf. Vagevuur en hel lijken overal afgeschaft, iedere dode wacht dezelfde stralende beloning. Consequent klinkt dit niet. Want hoe loopt het dan af met grote misdadigers, zeker als die hier op aarde hun straf reeds konden ontlopen? Wat betekent een notie als vergeving nog, als straks toch iedereen van dezelfde vreugde mag genieten? In haar sermoen doordenkt Désanne van Brederode deze vragen, in de hoop bij een nieuwe voorstelling van de hel uit te komen – één die in ieder geval contrasteert met
Sartre’s bekende definitië: ‘De hel, dat zijn de anderen.’

Désanne van Brederode (Utrecht, 1970) studeerde filosofie aan de VU te Amsterdam. Sinds 1994 verschenen bij uitgeverij Querido verschillende romans van haar hand – waarbij haar zesde, getiteld Stille Zaterdag, begin zojuist is verschenen. Désanne was een aantal seizoenen columniste in het televisieprogramma Buitenhof. Ze publiceert regelmatig artikelen in diverse kranten en tijdschriften en houdt lezingen over zeer uiteenlopende levensbeschouwelijke onderwerpen.

In de Houten Broek is een programma van de  Academie het Nut Voorbij. Het biedt ruimte voor de kunst van het gesproken woord als speels en serieus tegenwicht tegen de dictatuur van snelle meningen en one-liners. Schrijvers en dichters van naam deden er aan mee.
www.indehoutenbroek.nl

 

Zondagmiddag 20 november
17.00-18:00 uur
Geertekerk, Utrecht
Toegang vrij (gift wordt op prijs gesteld)