12 januari 2012

De Groene Amsterdammer waarborgt voortbestaan De Gids

door Ingrid van der Graaf

Gisteren werd bekend dat De Groene Amsterdammer het literaire tijdschrift, De Gids heeft overgenomen. De redactie van De Gids verkeerde, sinds vorig jaar bekend werd dat er in 2013 geen subsidie meer voor literaire tijdschriften beschibaar zal worden gesteld, in onzekerheid over het voortbestaan van het inmiddels 175 jaar oude literaire tijdschrift.

Uitgever Teun Gautier van De Groene Amsterdammer en Dirk van Weelden, redacteur van De Gids zijn tot een voor beide partijen, aantrekkelijke overeenkomst gekomen. Het voortbestaan van De Gids is met deze overname verzekerd en de abonnees van De Groene zullen acht keer per jaar De Gids ontvangen zonder dat de abonnementskosten verhoogd zullen worden. De Gids, nu een uitgave van De Arbeiderspers, blijft zijn onafhankelijkheid behouden. Het tijdschrift zal in de huidige frequentie (8x per jaar) blijven verschijnen. Zonder extra kosten voor de abonnee, zal De Gids als aparte bijlage bij De Groene verschijnen. Daarnaast blijft De Gids los te koop en kan men zich nog apart abonneren op dit blad.
Wat er wel zal veranderen is de vormgeving. De Gids, nu nog uitgegeven in boekvorm, zal er dan – gedrukt op luxe krantenpapier – meer als een krant gaan uitzien. Via ‘printing on demand’ blijft het ook in boekvorm te koop.

Volgens Dirk van Weelden zou De Gids ten dode opgeschreven zijn wanneer ze afhankelijk zouden blijven van de distributie via boekhandels. ‘Eind vorig jaar hebben we contact gezocht met De Groene en ze reageerden meteen enthousiast.’

De Gids behoudt in ieder geval zijn naam en het zo herkenbare logo, de klassiek negentiende-eeuwse G, blijft ook. De bladformule wordt volgens Van Weelden niet drastisch aangepast, maar krijgt wel een duidelijker vorm. ‘Met in ieder geval een prikkelend essay van een paar duizend woorden, een paar gedichten, boekrecensies en een goed kort verhaal.’

Bron: nrc.nl

 

Recent

15 november 2017

Een portret in stukjes

Literair Nederland - 10 jaar geleden

19 november 2007

Net niet spannend genoeg
Door Fatima Bajja

Het lijkt alsof Sylvia Houweling alles heeft wat haar hartje begeert. Ze is getrouwd met Eddie Kronenburg, heeft twee kinderen en woont in een prachtig huis in Amsterdam-Zuid. Toch is het allemaal niet zo mooi als het lijkt. Eddie werkt namelijk in de onderwereld, hij is verantwoordelijk voor het transport van drugs.

Lees meer