2 augustus 2010

De dochter van Montaigne – Jenny Diski

Onlangs is bij uitgeverij Atlas De dochter van Montaigne verschenen, dat gebaseerd is op het stormachtige leven van Marie de Gournay (1565-1645), die als ongeschoolde jonge vrouw in de ban raakte van de geschriften van Michel de Montaigne. Toen zij zijn werk voor het eerst las werd zij onwel en moest worden opgewekt met nieskruid. Ze raakte vastbesloten om Montaigne te ontmoeten en toen dat uiteindelijk gebeurde stak zij zichzelf, om haar devotie te tonen, tot bloedens toe met een haarspeld.

Montaigne was geïntrigeerd en maakte haar zijn geadopteerde dochter. De Gournay stelde zichzelf vanaf dat moment in dienst van Montaignes leven en werk. Toen hij vier jaar later stierf werd zij zijn belangrijkste pleitbezorger en redacteur. Ondanks de minachting van de intellectuele voorhoede ? ze was immers een ongeschoolde vrouw ? zette ze haar ambities om zélf te schrijven door.

Marie de Gournay was een merkwaardige en obsessieve figuur die tegen de verdrukking in haar ambities doorzette. Haar leven eindigde tragisch en werd gekenmerkt door eenzaamheid; alleen haar bediende Jamyn kende haar werkelijk.

De dochter van Montaigne

Auteur: Jenny Diski
Vertaald door: Inge Kok
Verschenen bij: Uitgeverij Atlas (juni 2010)
Prijs: € 24.90

Recent

20 november 2017

Het leven ontwijken

15 november 2017

Een portret in stukjes

Literair Nederland - 10 jaar geleden

26 november 2007

Een aantal jaren geleden heb ik een boek gelezen getiteld De kunst van het niets doen. Veel mensen reageerden met: "Oh, dat zou ik ook wel willen, een tijdje niets doen." Daar ging het boek echter helemaal niet over. Dat boek ging over Taoïsme en de gebeurtenissen in je leven op je af laten komen, van alle kanten bekijken, en dan weer verder gaan met je leven. Niet steeds in willen grijpen, dingen naar je hand willen zetten of bezweren. In het nu leven, de weg gaan die klaarblijkelijk zo moet zijn. Bij dit boek reageren mensen hetzelfde "Dat is toch dat boek van die dominee die niet in God gelooft? Dat is toch die atheïst?." Opschudding alom.

Een aantal jaren geleden heb ik een boek gelezen getiteld De kunst van het niets doen. Veel mensen reageerden met: "Oh, dat zou ik ook wel willen, een tijdje niets doen." Daar ging het boek echter helemaal niet over. Dat boek ging over Taoïsme en de gebeurtenissen in je leven op je af laten komen, van alle kanten bekijken, en dan weer verder gaan met je leven. Niet steeds in willen grijpen, dingen naar je hand willen zetten of bezweren.

Lees meer