20 april 2009

Allochtone jongeren schrijven soap met Scriptschool

Op 18 april 2009 is een unieke samenwerking tussen Stichting Mytikas en De Scriptschool in Amsterdam gestart. Het is voor het eerst dat jongeren van Marokkaanse, Antilliaanse en Nederlandse komaf gezamenlijk een dramaserie schrijven voor de landelijke televisie.

Stichting Mytikas bestudeert maatschappelijke vraagstukken op het gebied van werk, schooluitval, criminaliteit en communicatie. Via visualisatie, simulatie en coaching wordt de complexiteit aangepakt. Mytikas verbreedt de grenzen van de bevolkingsgroepen in Nederland (zowel autochtonen als allochtonen) door middel van hybride culture en out of the box denken.

Scriptschool heeft het vak scenarioschrijven in Nederland geprofessionaliseerd door een gedegen opleidingenpakket te ontwikkelen voor praktiserende en aankomende scenarioschrijvers. De school heeft als uitgangspunt dat het schrijven van scenario’s specifieke eisen stelt aan de kennis en vaardigheden van de schrijvers, naast talent en de passie om verhalen te willen vertellen. Scriptschool wil bijdragen aan een continu en gevarieerd aanbod van kwalitatief hoogstaand Nederlands drama. Dit wordt mogelijk door studenten en cursisten te leren hoe ze hun eigen verhalen het beste kunnen vertellen. Verhalen, die amuseren, ontwrichten, informeren en aan het denken zetten. Studenten leren hoe ze personages kunnen creëren die een onverwachte kant van het menselijk bestaan onthullen, die een reflectie geven op de huidige tijd en de Nederlandse samenleving.

Project Jouw Stad!
Jouw Stad! is een eenjarig project, waarin 20 Antilliaanse en Marokkaanse en jongeren bewust gemaakt worden van hun eigen talenten, dat zij oorzaak en gevolg goed in schatten, het zelfbeeld vergroten en hun competenties gericht kunnen inzetten om de doelstellingen te bereiken. Mytikas zal er naar streven dat de jongeren gemotiveerd zijn om naar school te gaan of te gaan werken. Het is van belang eigen “gedragsanalyse” te leren en te komen tot wat wij noemen een uitbreiding van het beschikbare gedragsrepertoire”. Daarvoor is een open en kritische houding naar jezelf, en inzet om met nieuwe vaardigheden te oefenen en experimenteren nodig.

In het project Jouw Stad! zal Stichting Mytikas een partnership aangaan met de Scriptschool in Amsterdam. Mytikas heeft de Scriptschool benaderd om met 12 van origine Marokkaanse, Antilliaanse en Nederlandse jongeren van Mytikas een professionele Dramaserie te maken voor de Nederlandse televisie. Dit traject zal vanuit Scriptschool begeleid worden door scenarioschrijver Ger Beukenkamp (hij schreef onder andere De Kroon en De Prins en het Meisje, voor beide producties ontving hij een Gouden Kalf) en de vorig jaar op Scriptschool afgestudeerde Ruben Picavet.
Scriptschool is dé parttime opleiding voor scenarioschrijven voor film, televisie en theater en staat onder leiding van Branca Schellevis.

Bron: www.mytikas.nl, www.scriptschool.nl en www.schrijvenonline.org

Recent

11 augustus 2017

Zorgenkind of zondagskind

7 augustus 2017

Een kanjer

4 augustus 2017

Wondranden

31 juli 2017

Het gitzwarte leven

Literair Nederland - 10 jaar geleden

27 augustus 2007

Iemand gaat op reis naar een prachtig land, Peru in dit geval, en schrijft een boek over deze reis. Op de flap staat: "Het neusje van Peru voert de lezer mee naar de Peruviaanse woestijn, het Triticameer, over de Andes naar het hart van het Incarijk, tot in de jungle nabij Iquitos."

Iemand gaat op reis naar een prachtig land, Peru in dit geval, en schrijft een boek over deze reis. Op de flap staat: "Het neusje van Peru voert de lezer mee naar de Peruviaanse woestijn, het Triticameer, over de Andes naar het hart van het Incarijk, tot in de jungle nabij Iquitos."

Dat klinkt toch goed nietwaar? Helaas, we worden wel meegenomen maar niet naar het bovengenoemde. Natuurlijk komen deze gebieden wel voor in het boek maar het frappante is dat ik heel veel over het reizen zelf heb gelezen maar weinig over het land.

Lees meer