ELLY DE WAARD EN VROUWKJE TUINMAN

Zondag 11 maart 2007

14.30 – 16.30 uur

Entree: €8,50 (korting voor Leden en Vrienden)

Kaarten reserveren: 040 2128 556 of via email mailto:vrouwenkultuur@hetnet.nl – vrouwenkultuur@hetnet.nl

De De Ambassadeur, Lodewijk Napoleonplein 21, Eindhoven

Dichter, recensent, popcriticus en vertaalster Elly de Waard (1940)debuteerde als dichter op 38-jarige leeftijd met de bundel Afstand(1978). Ze maakte zich sterk voor de vrouwelijke stem in de poëzie met'De nieuwe wilden' en ze was medeoprichtster van de Anna Bijns Prijsdie tweejaarlijks wordt uitgereikt. Ze publiceerde recensies overpoëzie en popmuziek en maakte voor muziektijdschriften interviews metberoemdheden zoals David Bowie.

Met haar derde bundel, Furie (1981), vond ze haar eigen stem:gepassioneerde liefdeslyriek, direct, met grote inzet geschreven. Deliefde tussen vrouwen is vanaf dat moment haar belangrijkste thema. Dezeer strakke vorm houdt aanvankelijk de heftige gevoelsuitbarstingen inbalans; in later werk weet zij losser te schrijven. Na de ‘Franse’ bloemlezing De hemel van Toulouse (2004) verscheenProeven van moord (2005), daarin slaat De Waard inhoudelijk nieuwewegen in. Naast gedichten over jeugdherinneringen, duinen en zee, bevatdeze bundel vermoedelijk ook het allereerste gedicht over KoninklijkeOlie en een gedicht over de moord op Theo van Gogh.

Vrouwkje Tuinman (1974) debuteerde in september 2004 met de dichtbundelVitrine. In 2005 verscheen de roman Grote acht. In januari van dit jaarkwam haar nieuwe bundel Receptie uit. Na een studie Algemene Letteren / Muziekwetenschap is zij sinds 1997freelance journalist en recensent. Met haar eerste bundel werd meteenhaar literair talent onderkend. Haar zinnen ontstaan associatief enstralen veel hartstocht uit. Zij speelt het ingenieuze spel met deverbeelding, de tegenstellingen tussen openheid en geslotenheid,zichtbaarheid en onzichtbaarheid, vrijmoedigheid en kuisheid. De gedichten gaan over het beeld dat de ikfiguur van zichzelf heeft,hopeloze relaties en een vroeg overleden vader.

Tuinman brengt intiemezaken over zonder sentimenteel te worden.Haar tweede bundel Receptie bestaat uit twee afdelingen. De eerstebevat gedichten die de gevoels- en binnenwereld van een vrouwelijk‘ik’-personage in klare maar ook veelal minder klare, gewrongen taalschetsen en tegelijk de buitenwereld resoluut op afstand houden. Inafdeling ‘Twee’ probeert de ‘ik’ de buitenwereld schoorvoetend in haardomein toe te laten. Deze gedichten hebben volgens Peter de Boer inTrouw een sterke uitstraling en een heel eigen toon.

Recent

4 december 2018

Verglijden van de tijd

3 december 2018

Er was eens ...

Literair Nederland - 10 jaar geleden

12 december 2008

Recensie door Dominique Rothengatter
Recensie door Dominique Rothengatter

Onderhoudende en dikwijls humoristische schets over Suriname

‘Suriname in het hart’, is een onderhoudend boek, dat in reportageachtige stijl een persoonlijke schets geeft van de ervaringen van een journalist en zijn gezin in het hedendaagse Suriname. Als lezer maak ik gaandeweg kennis met de taal, cultuur, journalistieke en de politieke situatie door de ogen van een ‘bakra’ (‘…een bleke Hollander…’). De rode draad door dit verhaal is de liefde voor Suriname van de freelance journalist Diederik Samwel en zijn vrouw Mirjam en hun kinderen Rover, Momo, Sigi en Donna voor dit relaxte maar ook eigenzinnige land.

Lees meer