ELLY DE WAARD EN VROUWKJE TUINMAN

Zondag 11 maart 2007

14.30 – 16.30 uur

Entree: €8,50 (korting voor Leden en Vrienden)

Kaarten reserveren: 040 2128 556 of via email mailto:vrouwenkultuur@hetnet.nl – vrouwenkultuur@hetnet.nl

De De Ambassadeur, Lodewijk Napoleonplein 21, Eindhoven

Dichter, recensent, popcriticus en vertaalster Elly de Waard (1940)debuteerde als dichter op 38-jarige leeftijd met de bundel Afstand(1978). Ze maakte zich sterk voor de vrouwelijke stem in de poëzie met'De nieuwe wilden' en ze was medeoprichtster van de Anna Bijns Prijsdie tweejaarlijks wordt uitgereikt. Ze publiceerde recensies overpoëzie en popmuziek en maakte voor muziektijdschriften interviews metberoemdheden zoals David Bowie.

Met haar derde bundel, Furie (1981), vond ze haar eigen stem:gepassioneerde liefdeslyriek, direct, met grote inzet geschreven. Deliefde tussen vrouwen is vanaf dat moment haar belangrijkste thema. Dezeer strakke vorm houdt aanvankelijk de heftige gevoelsuitbarstingen inbalans; in later werk weet zij losser te schrijven. Na de ‘Franse’ bloemlezing De hemel van Toulouse (2004) verscheenProeven van moord (2005), daarin slaat De Waard inhoudelijk nieuwewegen in. Naast gedichten over jeugdherinneringen, duinen en zee, bevatdeze bundel vermoedelijk ook het allereerste gedicht over KoninklijkeOlie en een gedicht over de moord op Theo van Gogh.

Vrouwkje Tuinman (1974) debuteerde in september 2004 met de dichtbundelVitrine. In 2005 verscheen de roman Grote acht. In januari van dit jaarkwam haar nieuwe bundel Receptie uit. Na een studie Algemene Letteren / Muziekwetenschap is zij sinds 1997freelance journalist en recensent. Met haar eerste bundel werd meteenhaar literair talent onderkend. Haar zinnen ontstaan associatief enstralen veel hartstocht uit. Zij speelt het ingenieuze spel met deverbeelding, de tegenstellingen tussen openheid en geslotenheid,zichtbaarheid en onzichtbaarheid, vrijmoedigheid en kuisheid. De gedichten gaan over het beeld dat de ikfiguur van zichzelf heeft,hopeloze relaties en een vroeg overleden vader.

Tuinman brengt intiemezaken over zonder sentimenteel te worden.Haar tweede bundel Receptie bestaat uit twee afdelingen. De eerstebevat gedichten die de gevoels- en binnenwereld van een vrouwelijk‘ik’-personage in klare maar ook veelal minder klare, gewrongen taalschetsen en tegelijk de buitenwereld resoluut op afstand houden. Inafdeling ‘Twee’ probeert de ‘ik’ de buitenwereld schoorvoetend in haardomein toe te laten. Deze gedichten hebben volgens Peter de Boer inTrouw een sterke uitstraling en een heel eigen toon.

Recent

19 februari 2018

Spiegels van de tijd

14 februari 2018

Gedenkteken in woorden

Literair Nederland - 10 jaar geleden

25 februari 2008

Indrukwekkend verhaal

Door Bernadet

De overgave is na De zwarte met het witte hart en Een schitterend gebrek de derde historische roman van Arthur Japin die een mengeling is van fictie en non-fictie. Het verhaal is gebaseerd op de geschiedenis van Cynthia Ann Parker (zij staat ook op de voorkant van het boek) Als kind groeide zij op bij de familie Parker die na een lange reis vol beproevingen een nieuw bestaan probeerden op te bouwen in Texas.

Lees meer