16 maart 2005

?Wolkers en het Woord

Hij wees op de bijbel als een belangrijke bron voor de kleurrijke stijl van Wolkers. De spreker vertelde ook over zijn eigen ervaringen als leraar Nederlands met het werk van de schrijver. In 1970, toen hij als leraar begon in Zuid-Limburg, gaf de behandeling van Turks Fruit in de klas voor veel ophef. Nu, aan het eind van zijn carrière, blijkt dat Wolkers bij middelbare scholieren een bijna vergeten schrijver is.
Tromp karakteriseerde Wolkers als een schrijver die de wereld te lijf gaat met het woord, ook al heeft hij aan zijn vader ervaren dat die de werkelijkheid niet kon bedwingen met Het Woord van de Profeten. Het boekenweekgeschenk Zomerhitte is volgens Tromp te zuinig onthaald. Sommige recensenten hebben niet gezien hoeveel Wolkers van zichzelf prijsgeeft in zijn laatste geschenk aan de lezer. De schrijver ging altijd fanatiek en onvermoeibaar de strijd aan tegen alles wat hem dwars zat. Hij deed dat op dezelfde wijze als de fotograaf uit Zomerhitte, die weigert een pistool aan te nemen en zegt: ?Ik ben iemand die alles met woorden oplost. De laatste zin van het boek luidt: ?Eén dode is voorlopig genoeg. Je kunt de waarheid ook onthullen door die met zoveel woorden te verzwijgen.

Hylke Tromp (1944) leerde op de middelbare school van Anne Wadman, zijn leraar Nederlands, de liefde voor het vak. In 1969 haalde hij z'n doctoraal Nederlands aan de RUG en sindsdien heeft hij altijd gewerkt als leraar, het grootste gedeelte aan het RSG in Sneek. Als docent creatief schrijven verzorgde hij de laatste jaren samen met Akky van der Veer de cursussen 'Verhalenschrijven' bij Tresoar.

De Provinciale Schrijfdag is een gemeenschappelijk project van Tresoar, Fries Historisch en Letterkundig Centrum in Leeuwarden, en De Cirkel, creativiteitscentrum in Heerenveen. Deze activiteit stelt mensen met interesse voor creatief schrijven in de gelegenheid te ?ruiken aan het aanbod dat in Fryslân door  de verschillende instellingen wordt verzorgd. Op 13 maart waren er in totaal 75 deelnames aan 7 workshops.

De complete tekst van Tromps lezing (8 paginas) is als pdf-bestand te downloaden van http://www.skriuwdei.nl/ . Daar is eveneens een fotoreportage te vinden van de Schrijfdag en informatie over het programma.
Foto Boekhandel kramer. Jan Wolkers 23-05-98
BTH

Recent

19 september 2017

Nieuw leven beschreven

18 september 2017

Dichter van de werkelijkheid

16 september 2017

Een week lang feest

15 september 2017

Een wonderlijk leerdicht 

14 september 2017

Daar waar granaten fluiten

Literair Nederland - 10 jaar geleden

24 september 2007

"Toen ik jou voor het eerst zag, kwam je voorbijfietsen op een bakfiets waarin je spullen vervoerde. Het was laat in het jaar 1952, in de winter. Ik stond voor het raam van mijn ouderlijk huis in de Wilhelminastraat, waar mijn ouders een hotel-pension dreven, naar buiten te kijken. De Wilhelminastraat heette alweer een jaar of zeven zo. Als jong kind groeide ik op met de Schouwburgstraat, omdat in de oorlog namen van de koninklijke familie waren geschrapt door de Duitse bezetter. Soms reed je wel drie keer per dag op die bakfiets langs. Ik vond je koddig en stoer met je houtje-touwtjejas aan en je mutsje op. Je was toen al een apart type. Ik was vijftien jaar en had wat je noemt een voorspellende blik. Ik herinner mij dat ik, nadat je weer langs was gekomen, mijn moeder vertelde dat wij zouden trouwen en een kind zouden krijgen. Mijn moeder was het gewend dat ik zulke dingen zei. Ik had vaker van die voorspellingen, soms ook over de dood. Dat vond ze eng."

"Toen ik jou voor het eerst zag, kwam je voorbijfietsen op een bakfiets waarin je spullen vervoerde. Het was laat in het jaar 1952, in de winter. Ik stond voor het raam van mijn ouderlijk huis in de Wilhelminastraat, waar mijn ouders een hotel-pension dreven, naar buiten te kijken. De Wilhelminastraat heette alweer een jaar of zeven zo. Als jong kind groeide ik op met de Schouwburgstraat, omdat in de oorlog namen van de koninklijke familie waren geschrapt door de Duitse bezetter.

Lees meer