15 maart 2005

De Maatschappij der Nederlandse Letterkunde heeft twee prijzen toegekend:

1) de Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs 2005 aan Micha Hamel op grond van zijn gedichtenbundel Alle enen opgeteld (Augustus, Amsterdam 2004).
De jury bestond uit: Hugo Brems, Kester Freriks en Rudi van der Paardt (voorzitter).

De prijs is een aanmoedigingsprijs. Hij wordt eenmaal per jaar uitgereikt, afwisselend voor proza en poëzie. Hij bestaat uit een penning en 6.000 euro.

Uit het juryrapport: 'Waar de meeste beginnende dichters in hun eersteling nog vaak zoeken naar een eigen stemgeluid, lijkt Hamel dat meteen gevonden te hebben. Hij schrijft relatief lange gedichten, in het algemeen zonder rijm, maar sterk ritmisch, die onder meer door veelvuldige toepassing van de ellips een assertieve, soms ook bewust agressieve indruk maken. Als tegenwicht gebruikt hij fantasievolle vergelijkingen en dartele metaforen, die mikken op de lach van de lezer, die mogelijk in eerste instantie van de agressie geschrokken kan zijn. Zoals bij veel (post)moderne poëzie het geval is, vindt men ook in deze bundel citaten uit high and low culture dooreen die in alle gevallen, door de incongruente nieuwe context, een hilarisch effect sorteren.'
Eerdere prijwinnaars zijn onder meer: Geert Buelens, René Puthaar, Erik Menkveld, Kees Ouwens, F. Harmsen van Beek, Ida G.M. Gerhardt, M. Vasalis, H. Marsman en J. Slauerhoff.

2) de Henriette Roland Holst-prijs 2005 aan Bas Heijne voor zijn essaybundel Hollandse toestanden (Prometheus, Amsterdam 2005), terwijl ook zijn over kunst handelende essaybundel De werkelijkheid (2004) en zijn interviews in Tafelgesprekken (2004) nadrukkelijk bij de prijs worden betrokken.
De jury bestond uit: Theo Bijvoet, Daan Cartens en Barry Wiebenga.

De prijs wordt eenmaal in de drie jaar uitgereikt voor een werk dat 'zowel uitmunt door sociale bewogenheid als door literair niveau' en bestaat uit een oorkonde en 2.500 euro.

Uit het juryrapport: 'Bas Heijne legt op een indrukwekkende manier de vinger aan de pols van een door velen als ziek of verziekt beschouwde samenleving. Zijn diagnose is helder en klaar, zijn taal schuwt effectbejag en is doeltreffend. Dat Heijne het woord moraal ontdoet van eventuele benepen connotaties, maar wel degelijk tot inzet maakt van wat hij beweren wil, vindt de jury zeer overtuigend. Kunst in het algemeen en voor hem literatuur in het bijzonder moet voor Bas Heijne onze ervaringen met de wereld vormgeven.'
Eerdere prijswinnaars zijn onder meer: Evelien Gans, Geert Mak, H.H. ter Balkt, Hugo Claus en Louis Paul Boon.

 De complete juryrapporten zijn vanaf dinsdag 15 maart 2005 beschikbaar op http://maatschappijdernederlandseletterkunde.nl/prijs.html 

De prijzen worden uitgereikt tijdens de jaarvergadering van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde op zaterdag 21 mei 2005 om 15.30 uur in het Academiegebouw, Rapenburg 73 te Leiden. 

Voor nadere inlichtingen: Leo van Maris, secretaris Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, p/a Universiteitsbibliotheek, Postbus 9501, 2300 RA  LEIDEN.Tel. 071-5144962, tijdens kantooruren soms 071-5272327
E-mail: maatschappij@xs4all.nl

BTH

Recent

25 september 2017

Een waardig gedragen ongeluk

24 september 2017

What's in a design

22 september 2017

Modiano's spel met de lezer

20 september 2017

In de huid van een leeuwin

Literair Nederland - 10 jaar geleden

08 oktober 2007

Noeste gelovigen die de Texaanse prairie trotseren tegen beter weten in. Wrede indianen die hun voormalig territorium verdedigen. En de Amerikaanse burgeroorlog op de achtergrond. De nieuwste roman van Arthur Japin is een prachtig geschreven historische roman met een sympathieke maar chagrijnige oude vrouw in de hoofdrol. Een vrouw die dingen heeft moeten doorstaan die je niemand toewenst. Het moment dat de laatste indianenstam zich besluit over te geven wordt voor haar een reis naar het verleden.

Sallie “Granny” Parker en haar man, kinderen, schoonzonen en kleinkinderen trekken er rond 1835 op uit om een fort te bouwen in Texas. Als pioniersfamilie hebben ze een stuk grond gekregen midden in het leefgebied van een indianenstam: de Comanche. Deze staan bekend als een van de wreedste stammen van het land. Binnen de hoge muren van hun fort wanen de Parkers zich echter veilig. Tot die ene dag aanbreekt waarop de indianen haar halve familie doden en de rest ontvoeren.

Lees meer