Homerus in het Fries vertaald

Zo klinken in het Fries de beroemde beginregels van Homêros' Odusseia, vertaald door Klaas Bruinsma. Bruinsma was al vanaf de jaren vijftig nu en dan bezig met het vertaalwerk maar pas midden jaren negentig kreeg hij de gang er goed in. In 1997 waren de vertalingen van de Ilias en de Odusseia zo goed als klaar, waarna het werk 'nog zeven jaar lag te rijpen', zoals de vertaler stelt. In de tussentijd zocht hij naar een uitgever. Steven Sterk, boekhandelaar en uitgever te Utrecht en bekend van eerdere kostbare uitgaven in het Fries, zette zijn schouders eronder en nu is het dan zo ver: Op 19 november wordt het werk gepresenteerd in Theater Romein in Leeuwarden.

De boeken

De tekst is vertaald met behoud van het zesvoetige metrum in dactylen en spondeeën. Het levenswerk van Bruinsma beslaat ca. 24.000 regels en wordt uitgegeven in twee losse delen met in totaal zo'n duizend bladzijden. De vormgeving is van Gert Jan Slagter.   

Vertaler

Klaas Bruinsma (1931) volgde het Gereformeerd Gymnasium in Leeuwarden (tegenwoordig 'Beyers Naudé) en werkte het grootste deel van zijn professionele carrière als leraar Engels aan het Ichthus College in Drachten (tegenwoordig 'Liudger'). Hij heeft al veel andere vertalingen in het Fries op zijn naam staan. In 1993 kreeg hij de Obe Postmaprijs, de vertalersprijs van de Provincie Fryslân, voor zijn vertaling van drie stukken van Sophokles. In 2002 verscheen ook bij Steven Sterk Lânwurk, de Friese vertaling van Vergilius' Georgika.

“Je moet het vertalen alleen doen uit liefde voor de taal, uit overtuiging en idealisme. Als het daar niet om gaat hoef je er niet eens aan te beginnen”, stelde Bruinsma in 1996 in een interview met Meindert Talma en Nyk de Vries, alias 'De Blauwe Fedde'. 

Vertalingen in het Fries

Sinds de tijd van de Renaissancedichter Gysbert Japix is er van alles in het Fries vertaald. Als voorbeelden van andere grote vertaalprojecten gelden de vertaling van het complete werk van Shakespeare door Douwe Kalma (1896-1953) en de vertaling van de Bijbel. Daarvan verschenen er tot nu toe twee: De eerste in 1943, in plechtige tale Kanaäns op z'n Fries, de tweede in 1978, helemaal opnieuw vertaald in een meer eigentijdse taal.

Presentatie

Tijdens de presentatie in Theater Romein zal classicus-dichter Piet Gerbrandy een lezing houden over 'Homerus in de moderne literatuur'. Gerbrandy besprak onder andere in Tirade de laatste dichtbundel van Tsjêbbe Hettinga, (in vertaling verschenen als Platina de zee bij uitgeverij Atlas) die eveneens geënt is op de Odyssee. Verder zal Eric Hoekstra fragmenten uit de Ilias en de Odusseia voorlezen en zijn er bijdragen van de Friese dichters Anne Feddema en Albertina Soepboer. Actrice Tamara Schoppert (Tryater) vertolkt de dramatische monoloog uit de Trojaanse vrouwen van Euripides.De presentatie is in handen van Abe de Vries. Van uitgeverij Bornmeer uit Leeuwarden verschijnt op dezelfde avond een nieuw nummer in de themareeks Farskskrift, met als thema 'Klaas Bruinsma en de klassieken'.  

Boekgegevens

Ilias, 536 pagina's, 90 73789079

Odusseia, 424 pagina's, 90 73789 087

Beide boeken ingebonden in halflinnense band.

Ze worden alleen per paar verkocht.

Verkoopprijs in de boekhandel:  â?¬ 125,“ 

Uitgever

Steven Sterk

Servetstraat 3

3512 JG  Utrecht

T (030) 2343 595

F (030) 2304 095

E boekhandelstevensterk@planet.nl

ST

Recent

Literair Nederland - 10 jaar geleden

18 juli 2008

Leven na een moord

Door Pauline van der Lans

Zoals de in het begin van de serie Desperate Housewives overleden Mary Alice Young met een alziende blik de gebeurtenissen in Wisteria Lane weergeeft, zo vertelt in Alice Sebolds roman De wijde Hemel de vermoorde tiener Susie Salmon hoe het haar achterblijvers vergaat.

Lees meer