3 november 2004

Wie wint de interuniversitaire Taalunie Scriptieprijs?

Paul Bijl (VU Amsterdam)

De verticale verhouding is enig absoluut. Mystieke elementen in het schrijverschap van Menno ter Braak

Inge Broekman (Universiteit Groningen)

De rol van de schilderkunst in het leven van Constantijn Huygens (1596-1687).

Vincent Buyens (Katholieke Universiteit Leuven)

Een koopman in Venetië: Six van Chandeliers Schetse van Venecie (1651)

Hadewijch Ceulemans (Universiteit Antwerpen)

Memorabele mystiek. De rationale-passage uit Ruusbroecs Vanden geesteliken tabernakel.

Kim Gorus (Vrije Universiteit Brussel)

Het oude verhaal van vlees en woord. Een intertekstuele studie over de verwantschap tussen het werk van Peter Verhelst en de plastische kunst.

Klaas Lintermans (Radbout Universiteit Nijmegen)
Tussen uilengekras en hanengekraai. Een reconstructie van het literaire klimaat 1998-2002

Beyke Maas (Universiteit van Amsterdam)

Het verkeerd begrepen Vaderland. Jacob van Lenneps vroege literaire werk (1821-1829) in de context van het cultureel nationalisme en Bilderdijks aanval op de tijdgeest

Elke van Nieuwenhuyze (Universiteit Gent)
Cyriel Buysse en de naturalistische roman in Nederland.

Edwin Praat (Universiteit Utrecht)
Daar helpt geen moedertjelief aan. De positie van de ?grote drie in het maatschappelijke en literaire veld tijdens de eerste decennia na de oorlog.

Annemarie Snoeij (Universiteit Leiden)
?Van vele boeken te maken is geen einde. Kinderboekenschrijver F.H. van Leent (1830-1912)
Met de Scriptieprijs wil de Taalunie studenten Nederlands stimuleren om een schitterend Nederlands wetenschappelijk eindwerk te schrijven. Aan de prijs is een bedrag verbonden van 2.250 euro. Dit bedrag wordt ter beschikking gesteld door de Nederlandse Taalunie.

Uitreiking

De interuniversitaire Scriptieprijs wordt uitgereikt op woensdag 8 december 2004 in het Flanders Congress & Concert Centre aan de Zoo van Antwerpen.

De uitreiking wordt voorafgegaan door de Win-de-Grote-Taaluniequizbokaal-der-Neerlandistiek, de quiz waarbij studententeams van verschillende Vlaamse en Nederlandse universiteiten strijden voor de eer van hun universiteit. De genomineerden voor de Scriptieprijs stellen tijdens het middagprogramma hun scriptie voor. Het programma begint om 13.00u en om 16.00u wordt de prijs uitgereikt. De middag wordt afgesloten met een receptie. Iedereen is welkom!

In de Nederlandse Taalunie voeren de Vlaamse en de Nederlandse overheid gezamenlijk beleid op het gebied van de Nederlandse taal, onderwijs en letteren. De Taalunie ziet het als haar opdracht om ervoor te zorgen dat alle Nederlandssprekenden hun taal op een doeltreffende en creatieve manier kunnen gebruiken. Meer informatie over de Nederlandse Taalunie en haar werkterreinen is te vinden op outbind://15/www.taalunieversum.org – www.taalunieversum.org.

Recent

11 augustus 2017

Zorgenkind of zondagskind

7 augustus 2017

Een kanjer

4 augustus 2017

Wondranden

Literair Nederland - 10 jaar geleden

27 augustus 2007

Iemand gaat op reis naar een prachtig land, Peru in dit geval, en schrijft een boek over deze reis. Op de flap staat: "Het neusje van Peru voert de lezer mee naar de Peruviaanse woestijn, het Triticameer, over de Andes naar het hart van het Incarijk, tot in de jungle nabij Iquitos."

Iemand gaat op reis naar een prachtig land, Peru in dit geval, en schrijft een boek over deze reis. Op de flap staat: "Het neusje van Peru voert de lezer mee naar de Peruviaanse woestijn, het Triticameer, over de Andes naar het hart van het Incarijk, tot in de jungle nabij Iquitos."

Dat klinkt toch goed nietwaar? Helaas, we worden wel meegenomen maar niet naar het bovengenoemde. Natuurlijk komen deze gebieden wel voor in het boek maar het frappante is dat ik heel veel over het reizen zelf heb gelezen maar weinig over het land.

Lees meer