17 januari 2004

Nominaties voor Jo Peters PoëziePrijs

De jury, bestaande uit Arie van den Berg, Frans Budé en Hester Knibbe, maakte een keuze uit bijna zestig bundels die in 2002 en 2003 verschenen. Die keuze vertegenwoordigt vier heel verschillende richtingen in de jonge Nederlandse dichtkunst. Twee zonnen van Maria Barnas is een bewonderenswaardig voorbeeld van introverte, voorzichtig tastende maar raak geformuleerde verkenningen. Dat het zo hoorde van Tsead Bruinja bestrijkt de andere kant van het spectrum in zeer extraverte stijloefeningen. In Koffers zeelucht bespeelt Hagar Peeters lichtvoetig het taalklavier van de liefde. En in Kop van het hoofd toont Peer Wittenbols de kracht van de theatrale toonzetting.

Op 17 april zal tijdens de Avond van Nieuwe Poëzie in Landgraaf bekend worden gemaakt wie van de vier genomineerde dichters dit jaar wordt bekroond. Aan de prijs is een geldbedrag verbonden van 1250 euro. Daarnaast ontvangt de winnaar van de Stichting Jo Peters PoëziePrijs de opdracht tot het schrijven van 10-12 gedichten die volgend jaar in een exclusieve bundel verschijnen, waarvan de opbrengst de dichter ter beschikking wordt gesteld.

Recent

21 november 2017

Reizen in een binnenwereld

20 november 2017

Het leven ontwijken

15 november 2017

Een portret in stukjes

Literair Nederland - 10 jaar geleden

26 november 2007

Een aantal jaren geleden heb ik een boek gelezen getiteld De kunst van het niets doen. Veel mensen reageerden met: "Oh, dat zou ik ook wel willen, een tijdje niets doen." Daar ging het boek echter helemaal niet over. Dat boek ging over Taoïsme en de gebeurtenissen in je leven op je af laten komen, van alle kanten bekijken, en dan weer verder gaan met je leven. Niet steeds in willen grijpen, dingen naar je hand willen zetten of bezweren. In het nu leven, de weg gaan die klaarblijkelijk zo moet zijn. Bij dit boek reageren mensen hetzelfde "Dat is toch dat boek van die dominee die niet in God gelooft? Dat is toch die atheïst?." Opschudding alom.

Een aantal jaren geleden heb ik een boek gelezen getiteld De kunst van het niets doen. Veel mensen reageerden met: "Oh, dat zou ik ook wel willen, een tijdje niets doen." Daar ging het boek echter helemaal niet over. Dat boek ging over Taoïsme en de gebeurtenissen in je leven op je af laten komen, van alle kanten bekijken, en dan weer verder gaan met je leven. Niet steeds in willen grijpen, dingen naar je hand willen zetten of bezweren.

Lees meer