3 september 2003

Verrassende winnaar Gysbert-Japicxprijs 2003

De prijstoekenning aan Tjerkstra is een verrassing omdat diens bekroonde werk is uitgegeven bij de KFFB, een boekenclub annex uitgeverij met ruim drieduizend leden die niet in de eerste plaats literair werk uitgeeft. De prijs wordt op 13 november uitgereikt in Bolsward, de stad waar Gysbert Japicx vierhonderd jaar geleden geboren werd.

Tjerkstra ontvangt de prijs voor zijn driedelige historische roman gaat over het woelige leven van Rienk Bockema, een hoofdeling (lokale krijgsheer) in Sneek aan het einde van de veertiende eeuw. Op de site van het Friestalige internettijdschrift http://www.farsk.nl/ – http://www.farsk.nl/

Willem Tjerkstra debuteerde in 1986 met de jeugdroman . Zijn laatste roman

Recent

16 augustus 2017

Ideale bestaansvorm

11 augustus 2017

Zorgenkind of zondagskind

Literair Nederland - 10 jaar geleden

27 augustus 2007

Iemand gaat op reis naar een prachtig land, Peru in dit geval, en schrijft een boek over deze reis. Op de flap staat: "Het neusje van Peru voert de lezer mee naar de Peruviaanse woestijn, het Triticameer, over de Andes naar het hart van het Incarijk, tot in de jungle nabij Iquitos."

Iemand gaat op reis naar een prachtig land, Peru in dit geval, en schrijft een boek over deze reis. Op de flap staat: "Het neusje van Peru voert de lezer mee naar de Peruviaanse woestijn, het Triticameer, over de Andes naar het hart van het Incarijk, tot in de jungle nabij Iquitos."

Dat klinkt toch goed nietwaar? Helaas, we worden wel meegenomen maar niet naar het bovengenoemde. Natuurlijk komen deze gebieden wel voor in het boek maar het frappante is dat ik heel veel over het reizen zelf heb gelezen maar weinig over het land.

Lees meer