Feestelijke uitreiking Jan Hanlo Essayprijzen

In 1999 werd de Jan Hanlo Essayprijs in het leven geroepen, die tweejaarlijks wordt uitgereikt. Met ingang van 2001 is de stichting LIRA (Literaire Rechten Auteurs) hoofdsponsor van de Stichting Jan Hanlo Essayprijs, die sindsdien twee prijzen beheert en uitreikt: de Jan Hanlo Essayprijs Groot (â?¬ 7.000,–), bestemd voor essaybundels en de Jan Hanlo Essayprijs Klein (â?¬ 1.500,–), bestemd voor (anoniem) ingezonden, nog niet eerder gepubliceerde essays. Tot nu toe werden Joke Hermsen en Pieter Hoexum met de Jan Hanlo Essayprijs Klein bekroond en ontving Tijs Goldschmidt de Jan Hanlo Essayprijs Groot.

In 2003 bestaat de jury uit Agnes Andeweg,  Annet Mooij en Gillis Dorleijn, onder voorzitterschap van Hans Renders, tevens bestuurslid van de stichting.

De drie genomineerden voor de Jan Hanlo Essayprijs Groot 2003 zijn:

Douwe Draaisma met: Waarom het leven sneller gaat als je ouder wordt (Historische Uitgeverij)

H.W. von der Dunk met: Mensen, macht, mogelijkheden  (Prometheus/Bert Bakker)

Stefan Hertmans met: Het putje van Milete  (J.M. Meulenhoff) 

De Jan Hanlo Essayprijs Klein 2003 is door de jury toegekend aan het essay van ,
,

Voor meer info zie: http://www.essayprijs.nl/ – http://www.essayprijs.nl/

Zie ook de website: http://www.slaa.nl/ – http://www.slaa.nl/

Recent

Literair Nederland - 10 jaar geleden

24 december 2007

Verhalenwedstrijd levert fraai uitgeven bundel op
Recensie door Karel Wasch

Uitgeverij De Vleermuis uit Roermond organiseert jaarlijks een tweetal wedstrijden (poëzie en verhalen). De wedstrijd voor verhalen leverde dit jaar het fraai uitgegeven boek Zenit op. Daarin 44 verhaaltjes (aantal woorden was beperkt) van uiteenlopende snit en kwaliteit. Aan de wedstrijd deden in totaal 187 mensen met een verhaalinzending mee.

Lees meer