Het ongelooflijke krimpen,Jannah Loontjes

Jannah Loontjens (1974) publiceerde eerder in 2002 de bundel Varianten van nu die niet direct de handen op elkaar wist te krijgen. Toch waren er wel degelijk complimenten voor haar ingehouden, preciese stijl en haar gestileerde pessimisme. Onlangs werd ze door Wim Brands voor de VPRO-radio geïnterviewd en in dat gesprek kwam ze naar voren als een bescheiden, scherp formulerend wat angstig wezen. Het vreemde is dat we in haar verzen de tweeslag angst en precisie eveneens tegenkomen.
Naast niemendalletjes als ‘Wegomleiding’ en ‘Tequila Sunrise’ zijn er veel gedichten  in deze bundel, waarin de angst overheerst. Dat zoals achterop de bundel staat ‘de taal groeit en de wereld krimpt’ in deze verzameling gedichten is een cryptogram voor een allesoverheersend gevoel van onzekerheid in deze gedichten.
De vlieg in het gelijknamige vers  zweeft verder zonder het te weten(..) in het korte leven waarin hij zit opgesloten.
Of  de reiziger in het vliegtuig ziet een zwemvest en vraagt zich af of hij na een ramp tot geen zwemslag in staat
zal zijn.
En zelfs een geërgerd maar onschuldig bezoekje aan Scheveningen eindigt dreigend met:

(..)En met hese stem  dreigt de zee overeind te komen, de teringzooi weg te vegen.

De middag (..) verkrampt tot een stramme stoel, waarin ledematen zich vouwen. (..)
(..) ‘Satanisch krijsende vogels vallen de vleesgeworden lucht aan’ en zo zijn er veel beelden, die in een Jeroen Boschsfeer lijken te zijn opgeroepen. In tegenstelling tot dichteressen als Tjitske Jansen en Hagar Peeters heeft Jannah Loontjes echter veel meer diepgang in huis en vooral is zij een ware meesteres op de vierkante millimeter zoals in het prachtige vers:

Blijf nog even
 
Het moet inkrimpen.
Nauwelijks zichtbaar zijn.
Het kleinste is wat men interesseert.

Men is groot. Men is niemand
met de stem van iedereen.

Het minuscule is wat blijft
En blijft ontsnappen.
Druppels kwik die uiteenspatten.

Het minuscule blijft als het misschien
‘Wat blijft stichten de dichters,’
zei Hölderlin.

Hier zijn de angstaanjagende beelden verdwenen en hebben plaatsgemaakt voor een geserreerde stijl en een trefzeker woordgebruik. Ook in een gedicht als ‘Het’ laat Loontjens zien dat ze het métier behoorlijk beheerst.
De stad Brasilia, gebouwd in de vorm van een vliegtuig, bezocht Jannah Loontjens en ze las dit gedicht voor op de radio, een fraai beeld van een kunstmatige metropool. (Woonwijken hangen in vleugels) Het is jammer dat er in deze bundel nogal veel Spielerei voorkomt. ‘Wat voor geluid maakt het als de zon door de wolken breekt?’ is een opmerking van een doof kind en op zich een trouvaille, maar of het vervolgens een mooi gedicht oplevert is maar de vraag. En dat geldt helaas voor het merendeel van de gedichten in deze onevenwichtige bundel. Loontjens zou de moed moeten hebben om te breken met modieuze versjes over een rondvaartboot of over een parkeergarage.
Als ze dat aandurft zal ze van haar generatie de belangrijkste dichteres blijken te zijn.

Het ongelooflijke krimpen, Jannah Loontjens (uitg. Prometheus blz.54, ISBN 90 446 0491 0)     

Karel Wasch 

steun-ons

In Lissabon, vlakbij het café waar Fernando Pessoa in de jaren 30 werkte, zaten afgelopen zomer twee zwervers die vijf dozen voor zich hadden neergezet. Op een stond ‘morning wine’ op een ‘midday beer’, ‘a casual whiskey’, ‘a port to top it’, op de laatste ‘some food’. Het was een uitnodiging er kleingeld in te werpen. In het midden een groot bord: ‘At least we are honest!

Literair Nederland heeft een wat hoger ambitieniveau, maar onze dagelijkse kosten zijn op jaarbasis zo’n € 1.755,- (postzegels € 775,-, hosting € 500,- , redactiebijeenkomsten € 480,- ).

Helpt u ons met uw donatie?

 

 

Recent

23 maart 2018

Chantage in het kwadraat in Kroatië

Over 'De pelikaan' van Martin Michael Driessen
21 maart 2018

Meesterlijke vermenging van feit, fictie en reflectie

Over 'Levensberichten' van Sander Kollaard
20 maart 2018

Liever het zwembad dan de zeven zeeën

Over 'Happy' van Sasja Janssen
19 maart 2018

Moeder gaat dood

Over 'In extremis' van Tim Parks
15 maart 2018

Dingen die getuigen van diepe emotie - feminisme 1.000 jaar geleden

Over 'Het hoofdkussenboek' van Sei Shonagon