Agenda

29 januari bij Spui25: Het einde van de hoge kunsten?

In samenwerking met de Faculteit der Geesteswetenschappen en Kunstenaars&Co
Donderdag 29 januari 2009, 16:00 – 18:00 uur

Er wordt beweerd dat de hoge kunsten over hun historische hoogtepunt heen zijn. Hans Abbing toont aan dat dit inderdaad het geval is, dat het publiek wegsijpelt, en dat de traditionele hoge kunsten voor hun laatste uitdaging staan: vernieuwen of verdwijnen.
Gelijktijdig zijn de nieuwe kunsten aan een onweerstaanbare opmars bezig: relatief toegankelijke kunst duikt op allerlei plaatsen op, en vernieuwt zich permanent voor een groeiend publiek. Deze ontwikkelingen zijn het duidelijkst zichtbaar in de muziek. De formele subcultuur van de klassieke muziek praktijk is goeddeels onttrokken aan marktwerking, wordt al maar duurder en bereikt een steeds kleiner wordend publiek. En de informele cultuur van de nieuwe muziek bereikt een steeds groter participerend publiek dankzij innovatie, creativiteit en marktwerking, en veelal zonder subsidie.
Het debat zal gaan over de mogelijkheden de traditionele klassieke muziek praktijk weer een publiek te bezorgen, welke verworvenheden van de nieuwe kunsten benut zouden moeten worden door de hoge kunsten, en of de informalisering werkelijk de doodsteek betekent voor de hoge kunsten.

De sprekers
Jo Houben is directeur van Kunstenaars& Co.
Olav Velthuis was redacteur bij de Volkskrant en is medewerker bij de afdeling Sociologie van de Faculteit der Geesteswetenschappen van de UVA.
Eva van de Vlasakker is marketing medewerker bij Mojo.
Jaap Lampe is directeur van de Schouwburg en Philharmonie in Haarlem.
Cas Wouters is onderzoeker aan de Universiteit van Utrecht en schrijver van het boek Informalisering, manieren en emoties sinds 1890, Bert Bakker 2008.
Dos Elshout is medewerker bij de afdeling Cultuurwetenschappen van de Faculteit der Geesteswetenschappen van de UVA.
Hans Abbing is part time beeldend kunstenaar en sociaal wetenschapper. Bij deze gelegenheid neemt Hans Abbing afscheid van de Faculteit der Geesteswetenschappen, waaraan hij drie jaar verbonden was als bijzonder hoogleraar kunstsociologie vanwege de Boekmanstichting. Hij bekleedde de Boekman leerstoel. Hij blijft aan de UVA verbonden als gast-hoogleraar bij de Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen. Hij schreef onder meer het boek Why are Artists Poor, The Exceptional Economy of the Arts, Amsterdam University Press, Amsterdam 2002.

Aanmelding
Toegang tot alle activiteiten is gratis. U dient zich wel van tevoren aan te melden via nu-fgw@uva.nl.
Aanmeldingen worden bevestigd per mail.