Mentoraten en intensieve beginnerscursussen literair vertalen

Voor literatuurliefhebbers met een taalopleiding en/of vertaalervaring en de ambitie literair vertaler te worden, zijn er elders nog wel degelijk mogelijkheden zich te specialiseren in het literair vertalen. Zo organiseert het Steunpunt Literair Vertalen in samenwerking met het Fonds voor de Letteren, regelmatig intensieve beginnerscursussen literair vertalen. Juni 2003 zijn er cursussen Spaans en Italiaans, vorig jaar stond het vertalen uit het Duits en Frans centraal. Bovendien biedt het Steunpunt beginnende literair vertalers de mogelijkheid een mentoraatsamenwerking aan te gaan met een ervaren literair vertaler (naar eigen keus). Een mentoraat is een vorm van vertaalopleiding, waarbij een ervaren literair vertaler een beginnende collega begeleidt bij het uitvoeren van een vertaalopdracht. Het bijzondere van de leervorm is dat de kennisoverdracht in een één-op-één-situatie tussen mentor en vertaler plaatsvindt. Het Steunpunt kan ieder jaar een beperkt aantal mentoraten financieel ondersteunen. De financiering is bedoeld voor de mentor. De (beginnende) vertaler sluit met de uitgever een modelcontract af voor de vertaling en ontvangt het honorarium voor de vertaalopdracht. De betaling van de mentor gaat dus niet af van dat honorarium van de vertaler. Theaterwerk NL en het Steunpunt Literair Vertalen organiseren in het voorjaar van 2004 een workshop toneelvertalen voor vertalers uit het Duits in het Nederlands. Voor meer informatie over deze verschillende projecten, kan contact worden opgenomen met het Steunpunt Literair Vertalen, tel 030 253 6026 of http://www.literairvertalen.org/” target=new>de website

bron: http://www.literairvertalen.org – www.literairvertalen.org / sk

Recent

25 april 2018

Roman als gebeurtenis

Literair Nederland - 10 jaar geleden

10 juli 2008

Saramago lezen tegen de tijdgeest
Recensie door Menno Hartman

‘De Nederlandse musea bevinden zich in een identiteitscrisis. Ze lijken niet te weten waar hun eigenlijke taak ligt: bij kunst of bij entertainment.’ schreef Janneke Wesseling in het NRC-Handelsblad van zaterdag 30 oktober. Verscheidene musea kiezen niet meer voor tentoonstellingen die gewijd zijn aan een kunstenaar, maar laten zich door een kunstmarketingbureau adviseren overzichtstentoonstellingen te maken met titels als Bloemen van verlangen, vier eeuwen bloemen in de kunst.

Lees meer