Waarom zo? Theatermakers over hun credo 25 juni

De meeste teksten worden opnieuw bewerkt en vertaald. Daarnaast bevat het repertoire werk van jonge schrijvers als Gillis Biesheuvel en Marijke Schermer en toneelbewerkingen van romans (Dostojevski, Canetti).

Dood Paard werkt met bestaande toneelteksten van onder andere Aeschylos, Shakespeare, Albee en Gerardjan Rijnders. Tevens spelen zij eigen teksten die Oscar van Woensel of Rob de Graaf in nauwe samenwerking met de andere spelers schrijven.

Op deze avond worden de overeenkomsten en verschillen tussen t Barre Land en Dood Paard nader onderzocht. Hoe verhouden deze gezelschappen zich tot elkaar wat betreft speelwijze, taalgebruik, doelstelling, thematiek, vorm, bewonderde voorgangers, artistieke en politieke ideeën?

Na een korte introductie door Marijn van der Jagt, toneelcriticus bij Vrij Nederland, zullen theatermakers van beide gezelschappen vertellen over hun credo. Readings van recente stukken zetten hun woorden kracht bij. Na de pauze gaan beide gezelschappen met elkaar in gesprek onder leiding van Marijn van der Jagt. Toneelspel en woord laten zien door wie en wat de acteurs van t Barre Land en Dood Paard bezield worden.

met: t Barre Land en http://www.doodpaard.nl – Dood Paard

gesprek: Marijn van der Jagt

woensdag 25 juni 20.00 uur in De Balie

Bron: http://www.slaa.nl – slaa/ le

Recent

25 april 2018

Roman als gebeurtenis

Literair Nederland - 10 jaar geleden

10 juli 2008

Saramago lezen tegen de tijdgeest
Recensie door Menno Hartman

‘De Nederlandse musea bevinden zich in een identiteitscrisis. Ze lijken niet te weten waar hun eigenlijke taak ligt: bij kunst of bij entertainment.’ schreef Janneke Wesseling in het NRC-Handelsblad van zaterdag 30 oktober. Verscheidene musea kiezen niet meer voor tentoonstellingen die gewijd zijn aan een kunstenaar, maar laten zich door een kunstmarketingbureau adviseren overzichtstentoonstellingen te maken met titels als Bloemen van verlangen, vier eeuwen bloemen in de kunst.

Lees meer