Waarom zo? Theatermakers over hun credo 25 juni

De meeste teksten worden opnieuw bewerkt en vertaald. Daarnaast bevat het repertoire werk van jonge schrijvers als Gillis Biesheuvel en Marijke Schermer en toneelbewerkingen van romans (Dostojevski, Canetti).

Dood Paard werkt met bestaande toneelteksten van onder andere Aeschylos, Shakespeare, Albee en Gerardjan Rijnders. Tevens spelen zij eigen teksten die Oscar van Woensel of Rob de Graaf in nauwe samenwerking met de andere spelers schrijven.

Op deze avond worden de overeenkomsten en verschillen tussen t Barre Land en Dood Paard nader onderzocht. Hoe verhouden deze gezelschappen zich tot elkaar wat betreft speelwijze, taalgebruik, doelstelling, thematiek, vorm, bewonderde voorgangers, artistieke en politieke ideeën?

Na een korte introductie door Marijn van der Jagt, toneelcriticus bij Vrij Nederland, zullen theatermakers van beide gezelschappen vertellen over hun credo. Readings van recente stukken zetten hun woorden kracht bij. Na de pauze gaan beide gezelschappen met elkaar in gesprek onder leiding van Marijn van der Jagt. Toneelspel en woord laten zien door wie en wat de acteurs van t Barre Land en Dood Paard bezield worden.

met: t Barre Land en http://www.doodpaard.nl – Dood Paard

gesprek: Marijn van der Jagt

woensdag 25 juni 20.00 uur in De Balie

Bron: http://www.slaa.nl – slaa/ le

Recent

19 februari 2018

Spiegels van de tijd

14 februari 2018

Gedenkteken in woorden

Literair Nederland - 10 jaar geleden

25 februari 2008

Indrukwekkend verhaal

Door Bernadet

De overgave is na De zwarte met het witte hart en Een schitterend gebrek de derde historische roman van Arthur Japin die een mengeling is van fictie en non-fictie. Het verhaal is gebaseerd op de geschiedenis van Cynthia Ann Parker (zij staat ook op de voorkant van het boek) Als kind groeide zij op bij de familie Parker die na een lange reis vol beproevingen een nieuw bestaan probeerden op te bouwen in Texas.

Lees meer