De Onhuwbaren

Lodewijk Thijssen is een jonge man met een passie voor de liefde en de Letteren. Voor beide koestert hij een romantisch ideaal. Op een dag wordt hij verliefd op Sander van Loon, een jonge eigenwijze schoolverlater. Het boek begint exact op het moment dat Lodewijk Sander voor het eerst ziet. Vanaf daar begint een gedetailleerd, intens verslag van het verloop van hun relatie, een relatie die niet zonder slag of stoot verloopt. Sander speelt een ingewikkeld spel van aantrekken en afstoten; hij charmeert en maakt zichzelf onmogelijk, maar Lodewijk is volledig in de ban van zijn liefde en kan niet anders dan hem volgen en op hem wachten, zelfs wanneer Sander hem in de steek laat voor een ander.

Uiteindelijk gaan hun wegen toch weer parallel lopen en bouwen ze een serieuze relatie op en gaan samenwonen. Langzaamaan raakt hun verhouding in verval, traag maar onmiskenbaar en het boek eindigt op het moment dat ze beiden weten dat er een einde is gekomen aan hun liefde voor elkaar:
 
Sander brak ? en begon eindelijk te huilen, onbedaarlijk, maar menselijk, en op hetzelfde moment, met het gevoel dat er in zijn hartstreek iets op onverantwoorde wijze hardhandig van zijn plaats werd geschoven, zodat hij even dacht dat hij zou gaan braken, huilde Lodewijk ook.
 

Zelden zo’n intens opgeschreven liefdesverhaal gelezen. Willem Melchior schrijft zoals Lodewijk leeft: breeduit, intens, allesbenoemend. Zijn zinnen zijn lang en wollig, wat niet altijd even leesbevorderend werkt, sommige pagina’s roepen zelfs een soort kortademigheid op. Maar de functionaliteit van deze schrijfstijl vergoedt een hoop en uiteindelijk word je toch meegezogen in het verhaal.

De grootste kracht van het boek is de strikte opzet ervan: het verhaal begint op het moment van hun ontmoeting en eindigt op het moment dat Sander en Lodewijk allebei weten dat het over is. Hoewel het boek specifiek lijkt te gaan over de liefde tussen twee jongens, overstijgt het verhaal het ‘genreschrijven’ in alle opzichten en legt de universele mechanismen van de liefde op doeltreffende en soms werkelijk hartverscheurende wijze bloot.

 

 
Willem Melchior
De Onhuwbaren
Uitgeverij Contact, 2000
Pandora pocket, € 7,50
 

 

DdH

Recent

Literair Nederland - 10 jaar geleden

24 december 2007

Verhalenwedstrijd levert fraai uitgeven bundel op
Recensie door Karel Wasch

Uitgeverij De Vleermuis uit Roermond organiseert jaarlijks een tweetal wedstrijden (poëzie en verhalen). De wedstrijd voor verhalen leverde dit jaar het fraai uitgegeven boek Zenit op. Daarin 44 verhaaltjes (aantal woorden was beperkt) van uiteenlopende snit en kwaliteit. Aan de wedstrijd deden in totaal 187 mensen met een verhaalinzending mee.

Lees meer