De wilde getallen : roman

Het exacte getal is me ontschoten, maar ergens in de jaren tachtig zag ik een aflevering van Sonja Barend. De gast aan het woord, legde aan de hand van een voor mij volstrekt logische, deductieve argumentatie ?een wiskundig getallenvoorbeeld- uit waarom er een fout zat in ons rekensysteem. Ergens via verschillende bewerkingen kwam een antwoord te voorschijn dat niet kon, niet mocht, niet kon bestaan: een antwoord dat een gat sloeg in dat gigantische menselijke bouwwerk. Verschillende wegen leiden niet tot hetzelfde antwoord. Ik schrok me rot.

Isaac Swift is wiskundige, eerst veelbelovend maar later weggezakt tot de middelmaat. Waarom? Hij ‘publiceert’ niet genoeg. Hij publiceert geen spraakmakende raadsels van de wiskunde, eeuwenoud en buitengewoon eervol, nee, slechts onzinnige marginaliteiten komen uit zijn hoofd. Toch brandt het vuur van de getallenleer diep in zijn binnenste. Als hij ’s morgens opstaat raadpleegt hij altijd de wereld van de getallen. Gelukkig, twee plus vijf is nog steeds zeven. En 34 x 13? Buiten die wereld gaat er veel mis: zijn vrouw is bij hem weg en zijn voornaamste bezigheid onder wiskundigen is ‘slechts’ college geven. Op een noodlottige dag krijgt hij bovendien nog eens te maken met een bijzondere student: een 42-jarige doorgedraaide getallenchaoot met een bandrecorder, die zegt dat hij de oplossing voor het Wilde Getallen probleem heeft. Het Wilde Getallen- probleem! Hij! Terwijl Swift aan dat probleem niet eens durft te denken! Terwijl zijn briljante Russische meester het een aantal jaar geleden heeft opgegeven! Wat een idioot!

Vanaf dat moment heeft Isaac zijn roeping gevonden. Hij begint zijn ascese, trekt zich terug in zijn huis en begint tegen zichzelf te praten. Wat moet ik met die wanordelijke buitenwereld? Daar zijn geen oplossingen. Maar hier, in de perfecte getallenwereld, die ik zo goed ken en waar ik altijd op vertrouwd heb, daar moet toch een oplossing te vinden zijn? Verschillende wegen leiden toch altijd tot één antwoord?

Wilde Getallen is het debuut van Philibert Schogt en werd o.a. in het Engels, Duits en Grieks vertaald. Vier jaar nadien ?in 2002- verscheen zijn tweede roman Daalder. Een derde is momenteel in voorbereiding.

Recent

19 februari 2018

Spiegels van de tijd

14 februari 2018

Gedenkteken in woorden

Literair Nederland - 10 jaar geleden

25 februari 2008

Indrukwekkend verhaal

Door Bernadet

De overgave is na De zwarte met het witte hart en Een schitterend gebrek de derde historische roman van Arthur Japin die een mengeling is van fictie en non-fictie. Het verhaal is gebaseerd op de geschiedenis van Cynthia Ann Parker (zij staat ook op de voorkant van het boek) Als kind groeide zij op bij de familie Parker die na een lange reis vol beproevingen een nieuw bestaan probeerden op te bouwen in Texas.

Lees meer