Iedereen kent Annie M.G. Schmidt, misschien wel de populairste Nederlandse schrijfster aller tijden. Maar wie kende haar nu eigenlijk echt? Voor Schmidt kwam de grote roem immers pas laat, en wat er over haar leven bekend is, is vooral datgene wat ze er zelf over kwijt wilde: het sprookje van de bleue bibliothecaresse die het min of meer per ongeluk tot een gevierd schrijfster bracht.  Annejet van der Zijl kreeg als eerste de beschikking over haar privéarchief, bestaande uit onder meer de zeer persoonlijke briefwisselingen met haar moeder, Trui Bouhuijs, en met haar minnaar en levensgezel Dick van Duijn. Op grond van deze correspondentie, aangevuld met tientallen. interviews en een schat aan nieuw materiaal – waaronder tot dusver onbekend werk van haar hand, niet eerder gepubliceerde foto's en brieven aan haar beste vriendinnen reconstrueerde Van der Zijl gedetailleerd en met veel gevoel voor de historische context het leven van Schmidt.  Het resultaat is een bijna een eeuw omspannende biografie, waarin niet alleen getoond wordt hoezeer dit 'merkwaardige, zeldzame kunstenaarschap'- zoals Jan Greshoff haar talent ooit noemde – verweven was met Schmidts persoonlijke lotgevallen, maar ook hoezeer de schrijfster haar leven keer op keer in eigen handen nam en de geschiedenis ervan uiteindelijk mystificeerde en zelfs verzon.

Recent

Literair Nederland - 10 jaar geleden

18 juli 2008

Leven na een moord

Door Pauline van der Lans

Zoals de in het begin van de serie Desperate Housewives overleden Mary Alice Young met een alziende blik de gebeurtenissen in Wisteria Lane weergeeft, zo vertelt in Alice Sebolds roman De wijde Hemel de vermoorde tiener Susie Salmon hoe het haar achterblijvers vergaat.

Lees meer