Iedereen kent Annie M.G. Schmidt, misschien wel de populairste Nederlandse schrijfster aller tijden. Maar wie kende haar nu eigenlijk echt? Voor Schmidt kwam de grote roem immers pas laat, en wat er over haar leven bekend is, is vooral datgene wat ze er zelf over kwijt wilde: het sprookje van de bleue bibliothecaresse die het min of meer per ongeluk tot een gevierd schrijfster bracht.  Annejet van der Zijl kreeg als eerste de beschikking over haar privéarchief, bestaande uit onder meer de zeer persoonlijke briefwisselingen met haar moeder, Trui Bouhuijs, en met haar minnaar en levensgezel Dick van Duijn. Op grond van deze correspondentie, aangevuld met tientallen. interviews en een schat aan nieuw materiaal – waaronder tot dusver onbekend werk van haar hand, niet eerder gepubliceerde foto's en brieven aan haar beste vriendinnen reconstrueerde Van der Zijl gedetailleerd en met veel gevoel voor de historische context het leven van Schmidt.  Het resultaat is een bijna een eeuw omspannende biografie, waarin niet alleen getoond wordt hoezeer dit 'merkwaardige, zeldzame kunstenaarschap'- zoals Jan Greshoff haar talent ooit noemde – verweven was met Schmidts persoonlijke lotgevallen, maar ook hoezeer de schrijfster haar leven keer op keer in eigen handen nam en de geschiedenis ervan uiteindelijk mystificeerde en zelfs verzon.

Recent

12 januari 2018

Voelen met verstand

10 januari 2018

Te mooi om waar te zijn

Literair Nederland - 10 jaar geleden

21 januari 2008

Vertraagd licht en andere verhalen, PBnf

Het blijft altijd lastig een verhalenbundel te bespreken hoewel door deze verhalenbundel een rode draad loopt.

Op de flaptekst staat: De personages in deze verhalen treden elke dag de wereld monter tegemoet, om dan altijd weer te ontdekken dat het leven tegenstrijdige eisen stelt. De situaties waarin ze terechtkomen zijn verwarrend – tragisch voor hen, vaak hilarisch voor de lezer. In deze subliem geschreven verhalen komen heel verschillend mensen vooral zichzelf tegen, op een manier die zowel herkenbaar eigentijds als bijzonder indringend is.

Lees meer