Monthly Archives: januari 2007

Canon Letterkundig Museum

Canon Letterkundig Museum

Canon Letterkundig Museum

Pantheon eind 2008 gereed

In vervolg op het persbericht van 19 januari over de vernieuwing, maakt het Letterkundig Museum hierbij de lijst met de namen van onze grootste honderd dode schrijvers bekend. Deze auteurs zullen vanaf eind 2008 in het Pantheon, de nieuwe vaste opstelling van het Letterkundig Museum, worden tentoongesteld. Daarmee komt er voor het eerst een plaats waar lezers in contact kunnen komen met de hoogtepunten uit de Nederlandse literatuur.

De selectiecommissie van de top 100 had als belangrijkste uitgangspunten: de schrijvers moesten dood zijn, zowel Nederlandse als Vlaamse schrijvers konden gekozen worden, en behalve literaire schrijvers kwamen niet alleen humanisten, geleerden en kunstenaars, maar ook schrijvers voor een breed publiek in aanmerking. De commissie die de top 100 heeft samengesteld, bestond uit Maarten Asscher, Geert Buelens, Sophie Levie, Marita Mathijsen, Nelleke Noordervliet, Cyrille Offermans, Frits van Oostrom, Pieter Steinz, René van Stipriaan en Joost Zwagerman, onder voorzitterschap van Anton Korteweg, directeur Letterkundig Museum. >>>