Monthly Archives: juli 2003

yang 2003-02 verschenen

yang 2003-02 verschenen

 In deze nieuwe yang wordt consequent áchter het net gevist, op zoek naar dat wat door de mazen is geglipt, wat zich niet zomaar aan de haak liet slaan. De grootste vis vindt men misschien alleen door consequent achter het net te vissen - om te zien wat door de mazen is geglipt, wat zich niet aan de haak liet slaan. Er zit veel vis in de ons bekende visies, maar maakt ons dat niet blind voor het mer à boire dat na terugkeer in de veilige haven overblijft, out there? Men moet scheepgaan, blijven dreggen, omwoelen.

Lees meer

Het huis met de klokken

Het huis met de klokken

De verhalen van de Amerikaanse auteur Anne Tyler kenmerken zich door een eenvoud aan gebeurtenissen, vaak is het slechts een gezin, haar leden en hun onderlinge verhoudingen die het verhaal bepalen. De kracht van de romans van Tyler ligt dan ook in het zeer raak beschrijven van intermenselijke relaties, de dialogen en de levensechte karakters.

In Het huis met de klokken (2003, Cargo), vertaald uit het Engels door Liesbeth Teixeira de Mattos, is het wederom een gezin in Baltimore ?

Lees meer

Knijp nu je ogen dicht

Knijp nu je ogen dicht

Met veel plezier en nieuwsgierig naar het slot heb ik het boek gelezen. Met veel plezier, want het is heel vlot geschreven en in een behoorlijk ‘plastische’ stijl : je ziet de beelden zo voor je. ‘Plezant’ , in de letterlijke zin van het woord, was dat natuurlijk niet altijd, vooral bij de oorlogsscènes, die haarscherp de gruwelijke realiteit van de Eerste Wereldoorlog beschrijven.

Lees meer

De wilde getallen : roman

De wilde getallen : roman

Het exacte getal is me ontschoten, maar ergens in de jaren tachtig zag ik een aflevering van Sonja Barend. De gast aan het woord, legde aan de hand van een voor mij volstrekt logische, deductieve argumentatie ?een wiskundig getallenvoorbeeld- uit waarom er een fout zat in ons rekensysteem. Ergens via verschillende bewerkingen kwam een antwoord te voorschijn dat niet kon, niet mocht, niet kon bestaan: een antwoord dat een gat sloeg in dat gigantische menselijke bouwwerk.

Lees meer

H.L. Wesseling

H.L. Wesseling

H.L. Wesseling werd op 6 augustus 1937 ten ’s-Gravenhage geboren.
Hij studeerde geschiedenis aan de Universiteit van Leiden en promoveerde op 19 maart 1969 op het proefschrift: Soldaat en krijger. Franse opvattingen over leger en oorlog, 1905-1914. Geen toeval, Wesseling staat heel zijn leven al bekend als francofiel. Na het schrijven van zijn proefschrift verbleef Wesseling enige jaren aan de vermaarde Ecole Pratique des Hautes Etudes in Parijs, hij is lid van de Académie Française d’

Lees meer

Simon Vinkenoog viert 75-ste verjaardag (vrijdag 18 juli)

Simon Vinkenoog viert 75-ste verjaardag (vrijdag 18 juli)

Vrijdag 18 juli viert Simon Vinkenoog zijn 75-ste verjaardag. Komende zondag (15.30 uur) is er in Ruigoord een speciaal programma ter gelegenheid van Vinkenoogs verjaardag: 'Jazz & woord voor Simon Vinkenoog', waarin literaire en muzikale vrienden en geestverwanten een hommage zullen brengen. Met in ieder geval medewerking van Gerrit Komrij, de Dichters uit Epibreren en Arjan Witte.

Lees meer